Read the Official Description

  • Hantering av personskada
  • Prestationer eller aktiviteter som härrör från arbete, livserfarenhet eller samhällstjänst som indikerar en potential för att bidra till berikningen av juridikskolan
  • Särskilda faktorer i din utbildningsbakgrund som kan ha påverkat din akademiska karriär, inklusive diskriminering på grund av ras, trosbekännelse, kön, funktionshinder eller nationellt ursprung samt ekonomiska eller sociala hinder

Antagning Krav

  • Den Law School Admission Test (LAST)

Lagskolan för 2017-2018 *

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Sept. 2019
Duration
3 år
Full-time
Pris
25,410 USD
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum