Den Kandidatexamen i Legal Studies är tänkt att förbereda eleverna för att lyckas i juridisk fakultet eller forskarskolor som leder till juridiska karriär. Programmet betonar kritiskt tänkande, logiska resonemang, och analys av samtida rättsliga och sociala frågor, läsa och skriva. Praktiken tillåter eleverna att se den praktiska tillämpningen av sina studier.

Ledande Examina

Studenter måste passera båda följande:

  • En fyra till sex timmars skriftlig helhetsexamen i statsvetenskap. - En till en och en halv timme muntlig totalundersökning i statsvetenskap.
Program undervisas på:
Engelska
Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Sep 2019
Duration
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum