Columbia är en konstitutionell republik som ligger i nordvästra Sydamerika och gränsar till Stilla havet, Karibiska havet, Peru, Brasilien och Venezuela. En "mitt " makt anses ha den 3: e största ekonomin bland andra sydamerikanska länder; Columbia 's regering styrs av en konstitution ändrades 1991 och arbetar enligt principerna för "maktdelning ". Chefen för regeringen och staten är president of Columbia, som stöds av ministerrådet och vice VD. I likhet med strukturen av den amerikanska regeringen, har Columbia ett tvåkammarsystem kongressen, senaten och representanthuset. Högsta domstolen i Columbia härskar över den rättsliga grenen och består av 23 domare presiderande över medborgerliga, Labor och Straff kamrar. Grundades 2005, har ett civilt system med rättsliga förfaranden tillämpats genom att upprätthålla kontradiktoriskt (jury eller domare) förfaranden i alla domstolar.Columbia 's rättsliga systemet arbeta under en ändrad strafflag från 1938 ursprungligen införliva spanska rättsliga principer, har Columbias rättssystem en slående likhet med USA och väst lagar som definierar brott som förseelser eller brott. Dock är Columbia 's högsta fängelsestraff 24 år (liknande skandinaviska lagar) oavsett brottet. Dödsstraffet i Columbia avskaffades över 100 år sedan. Uppdelad i flera domkretsar innehåller överlägsna domstolar som leds av minst tre domare, är Columbia 's kommuner övervakas av specialiserade, unga och kretsdomstolar som använder "Public Ministry " advokater att företräda enskilda i domstolsförfaranden.

Universitet i Colombia