Europeisk union lag

Allmänt

Programbeskrivning

Detta studieprogram har som uppgift att förena den juridiska utbildning som erhållits genom grundutbildningen med kompletterande utbildning inom juridikområdet, vilket ger masterstudenterna en unik möjlighet att studera europeisk rätt inom ett tvärvetenskapligt sammanhang av juridik, politik och filosofi genom att fördjupa principerna, politik och regler som ligger till grund för ett rättssystem som fortfarande är under utveckling.

De särskilda målen för denna studie programmet syftar:

 • Att utforma och förbättra de mänskliga resurserna, högkvalificerade inom rättsområdet, i samband med Rumäniens integrationskrav till EU genom att öka kvaliteten på undervisningen, utveckla kunskapen, fördjupa, anpassa, utveckla och förbättra kunskapen som erhållits under grundutbildningen studier;
 • Att bilda kvalificerade personalresurser inom området europeisk rätt och europeisk politik
 • Initiering av praxis för att driva internationella kommersiella kontrakt genom att fördjupa den europeiska lagstiftningskunskapen.
 • Erkänna den europeiska kvaliteten på produkter och tjänster för att integrera i EU.
 • Att känna till utvecklingsstadiet och harmoniseringen av det nationella standardsystemet, i enlighet med kraven i europeiska och internationella standardiseringsorgan.
 • Inleda eleverna i att höja europeiska ekonomiska resurser och främja deltagande i utbyte av internationella värderingar. Bland de ämnen som studeras inom det här programmet kan vi nämna: Erkännande och verkställighet av beslut inom EU: s rätts Space, The rättsligt förfarande i EU, Anställningsavtalet i jämförelse lagen, europeiskt rättsligt samarbete på privatprocedurfrågor.

De som utexamineras denna masterprogrammet kan få en bärare, såsom:

 • Utrikesrelaterade granskare,
 • Offentlig europeisk kontorist,
 • Ansvarig / konsult juridisk harmonisering,
 • Medlare,
 • Expert inom europeisk offentlig förvaltning,
 • Europeiska offentliga förvaltningsrådgivare,
 • Experter inom offentlig upphandling, konsult för europeisk affärer,
 • Diplomatisk konsult.

Antagning baseras på de dokument som skickas in av kandidaterna, med hänsyn till grund jämförelsetal.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to dev ... Läs mer

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to develop our society as a democratic and social state of law. Läs mindre