Beläget i norra Europa, där den gränsar till Norge, Sverige, Estland och Ryssland, det nordiska land Finland konsekvent rankas som en av de bästa ställena att bo i förhållande till livskvalitet, ekonomiska möjligheter och utbildning. Finland skröt en inkomst per capita på nästan $ 50.000, en av de högsta i världen. Glest befolkade på grund av dess kalla klimat och oländig terräng, är Finland den åttonde största europeiska landet i form av mätningar mark, med de flesta av sina fem miljon invånare bor i den södra delen av landet, särskilt i Helsingfors, Lahtis och Tammerfors. Snabba fakta om Finland - Medeltemperaturen under vintern i södra Finland ligger under 32 grader Fahrenheit (0 Celsius), med snö kvar på marken från november till april. Däremot kan finska somrar få fruktansvärt varm. Temperaturer av 90 grader Fahrenheit (32 Celsius) i mitten av juli är inte ovanligt.- Jordbrukare i norra Finland fokus på djurhållning, medan södra bönder betonar spannmålsodling - År 2002 fick Finland 's valuta (mark) ersätts med euron. - Finland har två officiella språk: svenska och finska. 90 procent av Finlands 's befolkning talar finska. Engelska talas av 60 procent av finländarna, medan 20 procent talar tyska. Regering och rättssystem Finland En parlamentarisk demokrati styrs av en premiärminister, statschef och en konstitution genomförts under 2000, Finland låter sina medborgare att rösta i alla val land såväl val som europeiska. Högsta lagstiftande makt utövas av Finland 's enkammarriksdag som består av 200 personer som ges befogenhet att ändra konstitutionen, åsidosätta veton från premiär Minsiter och avskeda skåpet. Finland 's rättssystem bygger på civilrätt och uppdelat mellan förvaltningsdomstolarna och brottmåls / civila domstolar.Finsk lag bygger främst på svenska lagstiftningen, men också starkt påverkad av den romerska rätten. Överprövnings (regionala) domstolar och lokala domstolar avgör ärenden som domare i olika jurisdiktioner i hela Finland. En hög riksrätten finns även som enbart med brott som begås av högt uppsatta innehavare av regeringskansliet. Straff för att bryta lagar i Finland innebär skyddstillsyn, böter och samhällstjänst. Dråp, narkotikahandel och andra allvarliga brott motiverar generellt nio års fängelse. Finland ger livstidsdomar för överlagt mord men generellt utmärkelser fången skyddstillsyn efter 10 till 15 år. Finland avskaffade dödsstraffet 1971.

Universitet i Finland