Grekland

Om Grekland

Att dela landgränser med Turkiet, Makedonien och Bulgarien, Grekland ligger vid korsningen av Afrika, Europa och västra Asien och är en av de mest besökta länderna i världen. Med sina pittoreska kustlinjer, bergiga landskapet och gamla historiska platser som går tillbaka till den 6: e århundradet f.Kr.. Ett demokratiskt och välutvecklat land som hör till Europeiska unionen och Förenta nationerna, priser Grekland högt på Human Development Index och har den största ekonomin på Balkan. Grekland leds av en premiärminister som utses av en grekiska parlamentet väljs av grekiska medborgare. Grekland 's konstitution garanterar medborgerliga friheter och andra rättigheter som liknar dem som ingår i andra demokratiska konstitutioner. . Politiska processer införs och genomförs av premiärministern, presidenten (som är begränsad till vissa lagstiftande funktion) och skåpet grekiska rättsordningen Greek har tre olika domstolar: administrativa, civilrättsliga och straffrättsliga domstolar.Kallade "Areios Pagos", är statsrådet högsta domstolen i förvaltningsrätt och kassationsdomstolen är högsta domstolen av straff- och civilrätt. Tvistemål initialt hörs av domstolar i första instans och sedan kan gå vidare till hovrätt. Domar som avkunnats av kassationsdomstolen är oåterkallelig. Straffrätten handlar felonies, förseelser och överträdelser (hört på en domare 's domstol). Förseelser och grova brott hörs i förstainstansdomstolarna och vid behov, hovrätt. Domare härskar över grekiska domstolar ges liv upplåtelse efter en två år prövotid. De har inte tillgång till notarier och utföra alla tvister arbeta själva. Endast de mest hängivna och erfarna grekiska advokater ut för rättsliga positioner som kräver passerar undersökningar som skapats av "Areios Pagos " (högsta domstolen i Grekland).Nya domare måste också ta kurser vid Högskolan för rättsliga Utbildning ligger i Thessaloniki i ett år. Efteråt är de utses till en grekisk tingsrätt där de har möjlighet att vända sig till andra domstolar efter att få flera års erfarenhet inom den specifika domstol.

Studera lag i Grekland

Tjänar en juristexamen i Grekland The Master of Law examen (LLM) är en avancerad examen som kan erhållas efter att tjäna en kandidatexamen 's av juristexamen (LLB). Även en LLM är inte nödvändigt att ha för att öva lag i Grekland, är det önskvärt med advokatbyråer när de hyr studenter färskt av en lag programmet och kan erbjuda specialiserad kunskap för studenter som vill utöva ett visst område i lag. De flesta studenter tar mellan fem och sex år att slutföra sina LLB och LLM grader. Efter examen från en juristutbildningen är studenter tillåtna att ta baren examen efter fullföljande av ett 18-månaders praktik med en advokatbyrå eller oberoende advokat. Den grekiska bar tentamen består av muntliga och skriftliga delar som rör kriminella, civil- och handelsrätt. Studenter som vill öva lag i Grekland bör vara medvetna om att baren tentamen ges i det grekiska språket.Studieavgifter EES och EU studenter behöver inte betala kursavgifter vid attend offentliga skolor eller universitet i Grekland. Dock kan undervisning debiteras för vissa masterprogram. Utomeuropeiska studenter kommer att behöva betala en avgift varje år, vilket inkluderar läroböcker, labb avgifter mm Arbetsmöjligheter Behörig grekiska advokater åtnjuter en hög social och affärsläge, speciellt när du tränar i Thessaloniki och Aten. För närvarande finns det en ökande efterfrågan på statliga och privata företag jurister snarare än advokatbyråer specialiserade på endast en typ av lag.