Landet i Hongkong är en särskilda administrativa regioner i Kina. Det ligger strax utanför kusten av Kina nära Sydkinesiska havet. Med en stark BNP och växande ekonomi, är landet ett av de viktigaste i regionen. För dem som är intresserade av att studera lag och av att delta högre utbildning i Hongkong, finns det olika alternativ som finns. I denna kulturellt viktigt område, med enastående ekonomisk frihet och konkurrenskraft, det finns ett växande behov av kvalificerade tjänstemän. Det finns en viss konkurrens i Hongkong för högre befattningar inom rättssystemet, men väl kvalificerade yrkes sannolikt att hitta ett bra jobb här. För att göra detta, men måste enskilda får sin juridiska utbildning direkt från ett ackrediterat Hongkong juridisk fakultet och sitta för bar examen som utförs i landet självt. Vad är lagen System i Hong Kong? Det legala systemet i Hongkong använder en konstitution som ger de grundläggande lagarna i det land.Den använder principen "ett land, två system. " Det är en typ av rättssystem som bygger på engelsk common law, men det finns också en betydande mängd lokala lagstiftningen på plats här. Lagarna i Hongkong skiljer sig från de lagar på plats i Kina, dock. Till skillnad från Kina, använder Hongkong ett lag system liknande det som finns i England och Wales. De vanligaste yrkena i lag i Hongkong är barristers, praktiserande advokater, lokala advokatbyrå anställda och registrerade utländska advokater. Law Society of Hong Kong och Hong Kong Bar Association är de viktigaste rättsliga instanser i landet för advokater och andra jurister.

Universitet i Hongkong