Introduktion till International Law Summer Course

Queen Mary University Summer School

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Introduktion till International Law Summer Course

Queen Mary University Summer School

Översikt

Kursen ger en bred och en djupgående översikt över internationell rätt och dess olika områden, dess relationer till politik och aktuella utmaningar i det internationella rättssystemet. Fokus ligger på den teoretiska bakgrunden till internationell rätt samt dess praktiska konsekvenser i vår globaliserade värld. Det kommer således att ge ett kritiskt, analytiskt och stimulerande perspektiv på naturen och omfattningen av internationell rätt för alla lärare som är intresserade av detta område. Dessutom kommer vår plats i London att erbjuda dig inte bara tillgång till advokatbyråer som är uteslutande dedikerade till internationell rätt (till exempel Volterra Fietta) utan även till internationella organisationer med säte i London (både bättre kända organisationer, som Internationella sjöfartsorganisationen och Samväldet av nationer, liksom mindre kända organisationer som International Coffee Organization).

Undervisning i föreläsningar och seminarier kompletteras med ett antal strukturerade studieperioder, såsom utbildning av mänskliga rättigheter med experter från British Institute of Human Rights, övervakad bibliotekskunskapsverkstad och bedömning förberedd för kursen.

Kursens mål

Kursen syftar till att

 • ge dig grundläggande kunskaper om utvecklingen av internationell rätt, dess grundläggande funktioner och arbeten, dess roll i vår värld idag och dess mest pressande utmaningar idag
 • ger dig en översikt över hur internationell rätt påverkar nationell rätt, såväl enskilda som deras vardag
 • ge dig en förståelse för de olika områdena i internationell rätt (t.ex. juridiska källor, internationella organisationer, miljölagstiftning och klimatförändringar, havsrätt och territoriella tvister mm) och hur de är sammanlänkade
 • förklara de praktiska aspekterna av internationell rätt genom att visa upp advokatbyråers arbete med internationell rätt och internationella organisationers verksamhet i London
 • uppnå en förståelse och uppskattning av det internationella rättssystemet, samt att bekanta dig med dess betydelse för lagen (både internationell och nationell) samt politik
 • bedöma dessa samtida utmaningar i strukturerade seminarier och genom den föreslagna formen av bedömning (dvs kursarbete)
 • förbättra dina analytiska färdigheter och din förmåga att kritiskt engagera sig i internationella juridiska problem, särskilt genom att skriva korta uppsatser och / eller seminarier (i form av den föreslagna bedömningen, både formativ och summativ) och ge en grupppresentation i klass.

Undervisa och lära

Du kommer att lära dig genom en kombination av föreläsningar, seminarier, fältresor (till London-baserade internationella advokatbyråer och andra relevanta internationella organisationer) och en workshop för mänskliga rättigheter med British Institute of Human Rights (baserat på QMUL).

Lärandemål

Genom att delta i kursen förväntas du:

 • förstå och förklara den internationella lagens doktrinära grund
 • förvärva en stor del av ny kunskap inom de olika områdena av folkrätten
 • tillämpa denna teoretiska kunskap på praktiska fall för att lösa juridiska problem
 • identifiera nyckelproblemen i internationell rätt och hur dessa problem är knutna till varandra.

Du kommer att utveckla / kunna:

 • förstå komplexa juridiska problem genom att studera den underliggande teoretiska ramen
 • diskutera kritiskt och respektfullt
 • arbeta tillsammans i en grupppresentation
 • analysera konkreta juridiska problem, tillämpa den förvärvade juridiska kunskapen på praktiska fallexemplar på ett noggrant sätt och utvärdera möjliga sätt att lösa juridiska problem i detta speciella sammanhang
 • skaffa ett kritiskt tillvägagångssätt för att anpassa din förståelse till nya och okända inställningar (syntes).

Därmed kommer kursen att göra det möjligt för dig att:

 • Tänk kritiskt och självständigt, och för att uttrycka dina åsikter noggrant och effektivt
 • förklara och argumentera tydligt och kortfattat och att utveckla effektiv talad och skriftlig engelska genom att försvara dina argument både i klass och i kursen (kommunikationens tydlighet)
 • genomföra oberoende forskning, söka relevanta källor och forskningsmaterial
 • utveckla god bedömning genom konkret problemlösning utveckla en nyfikenhet för samtida juridiska problem som kräver en praktisk lösning respektera andras åsikter och utveckla överförbara nyckelkompetenser som du kommer att kunna använda i din framtida karriär (avrundad intellektuell utveckling)
 • att kritiskt analysera och syntetisera det material som förvärvats i kursen för att kunna lösa konkreta juridiska problem i ett globalt sammanhang (kritiskt engagemang med kunskap och förvärv av globalt perspektiv).

Ingångskrav

För att delta i vår sommarskola borde du ha genomfört minst två terminsstudier på din heminstitution.

Vi välkomnar sommarskolestudenter från hela världen. Vi accepterar en rad kvalifikationer:

 • Om din heminstitut använder 4-punkts Grade Point Average (GPA) skalan, brukar vi ha en 3,0 GPA
 • Om ditt heminstitut använder bokstavsskalan måste du ha en B

Vi välkomnar internationella kvalifikationer och vi överväger varje ansökan individuellt på sin akademiska merit.

Engelska språkkrav

Alla våra kurser lärs och utvärderas på engelska. Om engelska inte är ditt första språk måste du uppfylla ett av följande engelska språkkrav för att kunna gå med i QMUL Summer School:

 • Om du behåller examen från ett flertalet engelsktalande land plus Kanada kan du använda denna examen för att tillgodose Engelska kravet på inresa, förutsatt att graden avslutades högst 5 år före startdatumet för den kurs du ansökar om.
 • IELTS, totalt 7 eller högre
 • TOEFL Internet Based Test vi behöver minst 100 (L22; S25; R24; W27)
 • PTE Academic 68
 • Cambridge certifikat i avancerad engelska 185 70-gradig C (gammal märkningssystem)
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska


Senast uppdaterad June 19, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Juni 2019
Duration
Varaktighet
150 Öppettider
Heltid
Price
Pris
1,499 GBP
per session, som inkluderar tution och socialt program
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - London, England
Startdatum : Juni 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Juni 2019
Storbritannien - London, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan