Israel

Om Israel

Beläget i västra Asien längs havet 's Medelhavs sydöstra stranden, delar Israel gränser med flera länder och stater inklusive Libanon, Jordanien, Egypten och Syrien. Politiskt och etniskt hänvisar Israel själv som en demokratisk och judisk stat. Israel 's folkrikaste stad är Jerusalem och Tel Aviv är det land ' s finansiella centrum. Israel 's regering är en representativ demokrati som styrs av ett parlamentariskt system och en statsminister. Bland Israels 's prestationer är dess förväntad livslängd, stor ekonomi och exceptionella levnadsstandard, anses vara den bästa i Mellanöstern Viktiga Fakta om Israel -. Israel ' s ekonomi anses vara den mest hållbara ekonomin bland andra utvecklade länder och har också varit rankad som nummer ett i utvecklings- och forskningscentrum investeringar. - Omfattande tillväxt i Israel 's industri- och jordbrukssektorerna har tillåtit detta land att bli mestadels självförsörjande i fråga om att livsmedelsproduktionen.- Israel är världsledande inom solenergi utveckling och är också ledande inom geotermisk energi och vattenvård. - Därför att Israel rutinmässigt upplever vattenbrist. de har en högt utvecklad vattenteknikbranschen som gör dem till en av världens 's ledande experter inom vattenvård tekniker och vattenåtervinning. Israel ' s rättssystem i vissa avseenden Rättssytem liknar västerländskt, Israel 's rättssystem är i första hand en hybrid av historiska och religiösa juridiska grundsatser utvecklar under brittisk och ottomanska suveränitet. De "Knesset " stadgar och "grundlagarna Israels " stödja grunden för Israels 's lagar som ytterligare är underbyggda av rättspraxis och politiskt prejudikat. Nyligen har israeliska domstolar ställt ut egenskaper hos kanadensiska och amerikanska lag snarare än Continental lag.Israel 's Court Struktur och rättssystem Högsta domstolen, tingsrätter och domare ' domstolar omfattar Israel 's generella domstolssystemet, med Högsta domstolen befintliga som den högsta domstolen i landet. Israel har också "speciella " domstolar som behandlar religiösa, arbetskraft och militära rättvisefrågor. Dessa domstolar styrs appellationsdomstolar som kan få begränsad hänsyn av högsta domstolen i vissa komplicerade fall. Israel har fem domsagor: Nazareth, Tel-Aviv, Beer-Sheva, Jerusalem och Haifa, med tingsrätter och domare härska över sina respektive distrikt. Eventuella åtgärder utanför dessa domsagor överförs till tingsrätten av Jerusalem.

Studera lag i Israel

Jurister i Israel att legalt öva lag i Israel, måste du vara en officiell medlem av advokatsamfundet. Krav för godkännande i Chamber of Advocates inkluderar: - Måste vara bosatt i Israel, som är minst 23 år gammal - Examen från ett universitet Law School erkänns av Israel 's Department of Education - Examen från ett lag institut som har erkänts av justitieministern - Examen från en erkänd lag institution utanför Israel - Har avslutat ett års praktik - Godkända tentamina som ges av avdelningen för Advocates domare i Israel måste också vara israeliska medborgare och besitter kompetens som krävs för att ingå i kammaren advokater. Advokater som vill komma ifråga för domare eller rådman positioner borde ha övat minst sju år i någon rättsområde. Tjänar en juristexamen i Israel Israel har flera lag skolor.Studenter kommer in dessa lag skolor måste ha bevis på utmärkta kvaliteter och en grundutbildning, eller pre-juristexamen från ett ackrediterat anläggning högre utbildning. Dessutom måste eleverna ta Psykometrisk Antagningsprov och få en 600 poäng på tentan innan de godkänns i en juristutbildningen. Grader intjänats av blivande jurister inkluderar LLB (Bachelor of Law), LLM (Master of Law) och doktorsexamen i juridik. Den tid det tar att få en examen i juridik i Israel är jämförbar med USA och europeiska standarder -. Mellan fem och sex år Undervisning Kostnader Beroende på vilken typ av lag studerats av internationella studenter, såsom patenträtt eller annan specialiserat område, undervisning kan vara betydligt högre än traditionella juridiska kurser. Än en gång, kan undervisning variera från en juridisk fakultet till den andra.