Italien är en sydeuropeisk, parlamentarisk republik gränsar till Österrike, Schweiz, Slovenien och Frankrike och omfattar öarna Sardinien och Sicilien som en del av sitt territorium. Vatikanstaten och San Marino är suveräna stater som finns inom Italien, medan den italienska enklaven Campione d 'Italia ligger i Schweiz. Med den fjärde största ekonomin i någon medlem EU är också Italien en inflytelserik regional och Mellanöstern Makt och en etablerad deltagare i Nato, Världshandelsorganisationen och alla tre årliga "G " toppmöten. Italien 's regering är en tvåkammarparlament som består av två hus - senaten i republiken och deputeradekammaren. Den "Presidente del Consiglio dei Ministri " (ordförande i ministerrådet eller Italiens premiärminister) är regeringschef och väljs till kontoret av republikens president.Senaten och deputeradekammaren är oberoende enheter som aldrig möts om inte under särskilda omständigheter som beskrivs i Italien 's konstitution. Italien ' s rättssystem Administrativ, straffrättsligt och civildomstolar omfattar Italien 's rättssystem. Brottmål involverar tribunaler, domare och jury, till skillnad från administrativa och civila domstolar som bara kräver advokater att slutföra tvister. Efter domen, kan ett parti i brottmålsdomstol överklaga till högre instans upp till Italien 's högsta domstol, om tillämpligt. Civil domstol rättvisa tilldelats av "Giudice di tempo " (de fredsdomare), domare, domstolar, överklaganden och högsta domstolar. Skydd för enskilda och legitima intressen är funktionen av Italiens 's förvaltningsdomstolar. Fall hört i förvaltningsdomstol behandlar främst med allmänna intressen, offentliga medel och problem kring dödsbon, arv eller stad / by frågor.

Universitet i Italien