Jur i International Business Regulation

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

För att bedriva internationell och transnationell verksamhet är kunskap om och efterlevnad av offentlig reglering avseende marknadstillträde och affärsuppförande avgörande. Specialiseringen ”Business Regulation” erbjuder ett brett utbud av kurser av utmärkta experter inom ämnen som global handelslag, lagen om EU: s inre marknad, skattelagstiftning och konkurrenslagstiftning.

För att få en specialisering måste studenterna få 18 hp och lämna in en examensarbete inom det valda området. De återstående krediterna kan väljas fritt.

Följande kurser ligger inom specialiseringen:

Vanliga kurser

 • Investment Arbitration
 • Energi skiljedom
 • Grundlagen och teknik
 • Internationell och europeisk handelslagstiftning och marknadsreglering
 • Internationella skattelagen
 • Foundations International Company and Competition Law
 • Reglerings- och utredningsfrågor inom global sport

Specialkurser

 • Finansiella kontrakt och finansiell reglering
 • Nya generationens handelsavtal / Advanced Investment Lawa. * Denna kurs är inte tillgänglig för 2019/2020.
 • Näringsliv och mänskliga rättigheter
 • Mobilitet för högutbildade arbetare * Denna kurs är inte tillgänglig för 2019/2020.
 • Avancerad skattelagstiftning (EU-skattelagstiftning eller prissättning för överföringar) * Denna kurs är inte tillgänglig för 2019/2020.
 • Internationella bankregler
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

General Program: International Business Law. Specializations available: International Business Law and Innovation; International Business Law and Sports; International Business Disputes; International ... Läs mer

General Program: International Business Law. Specializations available: International Business Law and Innovation; International Business Law and Sports; International Business Disputes; International Business Transactions; International Business Regulation. Läs mindre