Jur i internationell affärsrätt och innovation

Allmänt

Programbeskrivning

Programmet ger detaljerad kunskap om det snabbt utvecklande området för lag och teknik som utmanar dagens samhälle. Det täcker ämnen från artificiell intelligens och fintech till big data och delningsekonomin och ger insikter om de tekniska och ekonomiska aspekterna av innovation som krävs för att förstå hur lagen svarar på ny teknik. Programmet erbjuder också en sommarskola i lag och teknik vid British Institute of International and Comparative Law i London och en lag- och teknikklinik och en domstol i samarbete med internationella institutioner.

För att få en specialisering måste studenterna få 18 hp och lämna in en examensarbete inom det valda området. De återstående krediterna kan väljas fritt.

Följande kurser ligger inom specialiseringen:

Vanliga kurser

  • Grundlagen och teknik
  • Fintech
  • Dela ekonomi och lag
  • Summer School Law and Technology, London
  • Framtiden för advokatkliniken för digital teknik och Moot Court, Lyon
  • Foundations International Company and Competition Law
  • Immaterialrätt
  • Innovationslag

Specialkurser

  • Finansiella kontrakt och finansiell reglering
  • Teknik och tvistlösning * Denna kurs är inte tillgänglig för 2019/2020.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

General Program: International Business Law. Specializations available: International Business Law and Innovation; International Business Law and Sports; International Business Disputes; International ... Läs mer

General Program: International Business Law. Specializations available: International Business Law and Innovation; International Business Law and Sports; International Business Disputes; International Business Transactions; International Business Regulation. Läs mindre