Jur i internationell och europeisk rätt

Allmänt

Programbeskrivning

LL.M. Internationell och europeisk rätt är ett heltidstillverkat forskarutbildningsprogram som erbjuder alla deltagare möjlighet att få fördjupad specialkunskap om internationell och EU-lagstiftning.

Efter avslutad kurs ges studenterna examen "Master of Laws (LL.M.)".

Programmet innehåller vanligtvis ett intensivt år med regelbundna kurser på plats (från slutet av september till slutet av juni) och en tredje term (från september till december det efterföljande året), som är avsedd för slutförandet av LL.M . sista pappret.

Undervisningen hålls av erfarna fullständiga akademiker samt experter från partneruniversiteter och olika internationella institutioner.

Målgrupp

Kandidater (advokater i utbildning, doktorander) som vill utöka sin kunskaper i internationell och europeisk rätt och få en god juridisk utbildning på dessa områden för en internationell karriär.

Professionella med praktisk juridisk erfarenhet som vill utvidga sin teoretiska förståelse av den internationella och europeiska lagstiftningen.

Förkunskapskrav

Avslutad universitetsexamen (minst kandidatexamen) från en erkänd tertiär institution i juridik eller liknande fält, t.ex. internationella relationer, europeiska studier, ekonomi, statsvetenskap.

Curriculum

För att ta emot LL.M. grad, måste du få 90 poäng. 40 poäng ges för slutförandet av obligatoriska kurser (varje kurs är 10 hp), 20 hp kan erhållas genom att välja 4 valbara kurser (varje valkurs är 5 hp). De återstående 30 poängen måste erhållas genom att slutföra det slutliga pappersseminariet (5 hp) och ett framgångsrikt försvar av slutrapporten (25 hp).

Obligatoriska kurser

 • Allmän internationell rätt I.
 • Allmän internationell rätt II.
 • Konstitutionell lag av Europeiska unionen
 • EU: s ekonomiska lag
 • Slutpapper Seminarium

Valbara kurser

 • Historia om EU-integration
 • EU-institutioner
 • Övergång till demokrati
 • Internationella och europeiska domstolen
 • Lag av väpnad konflikt och användning av våld
 • Internationell ekonomisk lag
 • Internationella kommersiella skiljedomar
 • Privat internationell rätt
 • EU: s yttre förbindelselag
 • Lag för internationella organisationer
 • Internationella Mänskliga Rättigheter
 • Internationell och europeisk miljölagstiftning
 • Europeiska civila förfarandet

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i detta program är engelska.

Sökande måste visa tillräckliga engelska språkkunskaper. Främmande talare och sökande vars första juridikprogram inte undervisades på engelska krävs för att ge ett bevis på avancerad engelskspråkig färdighet (TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate).

Credits

Deltagarna får 90 hp för hela programmet (40 hp för obligatoriska kurser, 20 hp för valbara kurser och 30 hp för avhandling).

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student!

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student! Läs mindre