LL.M. Internationell affärsrätt

Allmänt

Programbeskrivning

Juridiska fakulteten vid universitetet i Zürich erbjuder LL.M. International Business Law erbjuder ett mycket attraktivt fortbildningsprogram baserat på utbyte av kunskap och erfarenhet från teori och praktik, möter de komplexa juridiska behoven i den globala ekonomin och fokuserar på gränsöverskridande ekonomisk verksamhet.

Baserat på många års erfarenhet erbjuds akademisk vidareutbildning på hög nivå, varigenom studenterna kan dra nytta av våra kända föreläsare inom naturvetenskap och praktik. Kursens internationella inriktning återspeglas också av den internationella fakulteten, antalet utländska studenter och samarbetet med kända partners i USA (New Orleans och New York) och i Kina (Hong Kong).


August de Richelieu / Pexels

Vad talar för oss

LL.M.-kursen erbjuder advokater skräddarsydd yrkesutbildning där de kan vidareutveckla sina färdigheter.
Examensutbildningen:

 • har haft ett utmärkt rykte inom vetenskap och praktik i flera år,
 • utförs deltid,
 • kännetecknas av ett utmärkt nätverk av internationellt kända föreläsare,
 • bygger på den senaste kunskapen och är tydligt inriktad på övning,
 • Med utflykter till USA, Kina, Luxemburg och Bryssel fokuserar medvetet på levande internationalitet,
 • främjar specifikt diskussioner och diskurser,
 • främjar utbytet mellan studenter och föreläsare genom intensiva helger på seminariehotell,
 • erbjuder deltagarna personlig support under kursen,
 • erbjuder olika erbjudanden från universitetet i Zürich,
 • beviljar erbjudanden från Europa Institut vid universitetet i Zürich.

Målgrupp

LL.M.-programmet i internationell affärsrätt riktar sig i förväg till advokater och advokater som vill förvärva djupgående kunskaper inom området internationell affärsjuridik för sin yrkeskarriär.

Programstruktur

LL.M.-kursen består av grundkurser och en specialiseringskurs. För att få LL.M.-titeln måste alla grundläggande föreläsningar, en specialiseringskurs och ett examensarbete vara framgångsrikt. Dessutom måste två valbara moduler delta (inklusive en studieresa till USA eller Kina).

Föreläsningarna på grundkurserna ligger till grund för de efterföljande specialiseringsalternativen. Efter en introduktion till de ekonomiska grunderna för internationell verksamhet och viktiga utländska rättsområden fokuseras tematisk på europeisk och internationell affärslag (särskilt EU: s inre marknad, konkurrens, WTO, företags-, skatterätt och ekonomisk straffrätt).

Under tredje terminen kan studenterna specialisera sig i någon av följande specialiseringar:

 • Internationell bankverksamhet, kapitalmarknad och försäkringsrätt
 • Internationella affärstransaktioner och tekniköverföring
 • M&A och bolagsrätt
 • Internationell idrottslag

LL.M-program på deltid

Specialiseringar
 • Internationell ekonomisk och affärsrätt
 • Internationell bank-, finans- och försäkringsrätt
 • Internationella affärstransaktioner och tekniköverföring
 • Asiatisk affärslag
 • Fusioner och förvärv och bolagsrätt
 • Internationell idrottslag
Nästa kursstart Inträde möjligt varje termin
Kurslängd 2 år deltid (föreläsningar på fredag eftermiddag och lördag morgon)
Utflykter
 • EU-utflykt, USA-utflykt och Kina-utflykt (ingår inte i priset)
klassrumsspråk Engelska och tyska

inträde

För antagning till kursen måste följande krav uppfyllas:

 • Universitetsexamen på magisternivå i juridik (undantag kontrolleras "sur dossier")
 • arbetserfarenhet
 • Bra muntliga och skriftliga kunskaper i undervisningsspråken tyska och engelska

Det slutliga beslutet om antagande fattas av kommittén, det verkställande organet.

kostnader

cirka 32'800 CHF *

Kursavgiften inkluderar kostnader för kursdokument, examenavgifter samt intensiva helger tillsammans och några andra evenemang. Utflykter och speciallitteratur ingår inte.

* Alla kursavgifter måste betalas inom 30 dagar efter fakturadatum, men i alla fall innan kursstart. Efter bekräftelse på antagning av kursledaren kan inga ersättningar göras.

Senast uppdaterad Okt 2020

Om skolan

With its 28,000 enrolled students, the University of Zurich (UZH) is Switzerland's largest university. Founded in the year 1833, UZH was Europe's first university to be established by a democratic pol ... Läs mer

With its 28,000 enrolled students, the University of Zurich (UZH) is Switzerland's largest university. Founded in the year 1833, UZH was Europe's first university to be established by a democratic political system; today, UZH is one of the foremost universities in the German-speaking world. Läs mindre