LLM i Cyber Law

Allmänt

Programbeskrivning

Juridiska fakulteten vid University of Johannesburg erbjuder ett LLM- eller magisterprogram i cyberrätt.

Detta LLM-program är ett sui generis-program som diskuterar relaterade aspekter av Cyber Law. Dessa Cyber Law-aspekter omsluter skärningspunkten mellan lagen och den fjärde industriella revolutionen (4IR). Det syftar också till att ge studenter djupgående juridisk och teknisk kunskap och färdigheter för att upprätta och implementera lyhörd program, policy och juridiska ramar som rör det ständigt växande området Cyber Law. På ett mer långsträckt sätt belyser masterprogrammet i Cyber Law både fördelarna och utmaningarna som informations- och kommunikationsteknologier (IKT) erbjuder för samhället. Därför introducerar den eleverna de viktiga aspekterna av lagen som behandlar sättet att omfatta fördelarna med IKT och reglera eller kontrollera de utmaningar som härrör från dessa IKT.

Därmed uppmanas branschexperter inom området Cyber Law att ge praktisk inblick i lagen och dess relevans för 4IR.

Följaktligen beskriver programmet på ett elementärt och sakkunnigt sätt både fördelarna och bristerna i lagen när det gäller att hantera den utveckling som följaktligen uppstår till 4IR. Den innehåller dessutom lagligt fungerande ramverk som hanterar dessa fördelar och begränsningar i en digital era.

Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica APO Macro Elmarit-R 2.8 / 100mm (Year: 1993)

Om programmet

Varaktighet: 12 månader

Metod: Blandat tillvägagångssätt som inkluderar användning av klasser och diskussioner och / eller aktiviteter online.

Bedömning: Klassaktiviteter, individuella eller gruppdiskussioner, skriftliga uppgifter, prov och tentor och en minisavhandling.

Resultat: Efter avslutad magisterexamen i cyberrätt får studenterna en magisterexamen i cyberrätt från University of Johannesburg .

Programinnehåll

Programmet är utformat för att öka studentens förståelse för ämnen som anges nedan och för att ge studenterna en omfattande förståelse av principerna, standarderna och vägledningen för hur man i realtid kan hantera fördelarna med 4IR och ta itu med positionen för lagen för att svara på 4IR.

Programmet omfattar därför tre obligatoriska kurser och två valbara moduler (valfria). Därför måste eleverna registrera sig för alla obligatoriska moduler och välja ett valfritt från de listade valbara modulerna.

1. Obligatoriska moduler

1.1 Sekretesslagar för data och information:

(a) Denna modul ger en bred överblick över lagar och principer för uppgifter om integritet och information. Den beskriver också essensen, vikten och inverkan av dessa principer på samhället.

(b) Den studerar också effekten av 4IR på laglig insamling och behandling av uppgifter. Principerna som reglerar insamling och behandling av data styr denna diskussion.

1.2 Elektronisk eller e-handel:

(a) Denna modul studerar elektronisk eller e-handel. Fokus ligger bland annat på upprättandet av kommersiella avtal och nödvändiga formaliteter för upprättandet av dessa kontrakt. Det täcker också tillgängliga juridiska principer för skydd av konsumenter som handlar online eller elektroniskt.

1.3 Cyberbrott och cybersäkerhet:

(a) Detta innehåller en fullständig diskussion om cyberbrott och cybersäkerhet. Faktabaserade scenarier diskuteras för att illustrera styrkorna och gränserna i lagen för att reglera brott som begås online eller begås med Internet som verktyg eller instrument.

(b) Detta täcker också lagens ställning i förhållande till brott som inte kräver mänsklig ingripande eller mänsklig kontroll av teknik. På detta sätt används AI, robotar eller maskiner som exempel.

2. Valfria moduler eller kurser

2.1 Online tvistlösning

(a) Detta täcker IKT: s karaktär och vikt vid lösningen av juridiska tvister. Praktiska exempel och branschexempel används för att belysa den roll som IKT spelar eller skulle kunna spela för en effektiv och effektiv lösning av tvister.

(b) Dessutom täcker denna modul de relaterade aspekterna av lagen, till exempel strafflagstiftning, lagen om delikt och bevislagar, vid lösning av tvister med hjälp av online-tvistlösningsmekanismen.

2.2 Elektronisk eller e-förvaltning

(a) I denna modul diskuteras den rättsliga påverkan av IKT på att ge statliga tjänster till samhället. Den exemplifierar den övergripande idén för e-förvaltning och granskar de olika tillämpliga e-förvaltningstjänsterna.

(b) Den undersöker också verktyget och principerna som krävs för e-förvaltning.

Programpresentanter

Professor M Njotini är programledare eller koordinator för detta program.

Vem ska delta?

Programmet täcker eller är avsett att täcka ett brett utbud av fält eller industrier som sträcker sig utöver bland annat de juridiska, kriminaltekniska eller tekniska yrkena.

Ingångskrav

Som lägsta antagningskrav måste studenterna ha uppnått ett genomsnitt på 65% för juridiska ämnen eller juridiska ämnen i sin LLB-examen.

Utländska studenter

Studenter som inte är sydafrikanska bör fråga fakulteten om lagkraven.

tillämpningar

Nästa studentintag kommer att vara i februari 2020. Fakulteten förbehåller sig rätten att inte erbjuda särskilda moduler under ett visst år

OBS: Ytterligare information om examen och / eller ansökningsprocessen kan erhållas genom att kontakta fakulteten:

Fröken Andani Ramulongu
Tel: 011 559 3552
E-post: aramulongu@uj.ac.za

Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Läs mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Läs mindre