LLM i European Criminal Justice i global kontext

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Europas öppna samhällen och brottsrätt: ett utmanande förhållande

Straffrättsliga system står inför utmaningarna med internationalisering, digitalisering och europeisk integration. Nationella straffrättsliga system måste interagera med andra rättsområden och med andra rättsordningar. Detta är tydligt tydligt i Europa, där betydande delar av nationell materiell och processuell straffrätt har förts in i EU: s lagstiftning. EU-lagstiftning och straffrätt har ingått en dynamisk interaktion som formar och omdefinierar deras grundval. Detta är nödvändigt för att kontrollera brottslighet och säkerställa en korrekt process på nationell nivå, EU och internationell nivå (FN, Europarådet), men också för att upprätthålla EU: s politik och behålla Europas ställning som en global aktör inom området säkerhet och straffrätt.

I videon berättar professor François Kristen om masterstudiet European Criminal Justice i ett globalt sammanhang och de karriärmöjligheter som denna Master erbjuder:

Integrerad straffrätt: möjligheter och utmaningar

Utrecht University LLM i European Criminal Justice in a Global Context är en möjlighet att dyka djupare in i detta stimulerande debattområde. En debatt som är kärnan i alla straffrättsliga system. Programmet kopplar de nationella straffrättsliga systemen i EU: s medlemsstater till EU: s strafflagstiftning, EU: s konstitutionella lag, inklusive grundläggande rättigheter och EU: s administrativa lagstiftning. Det fördjupar din kunskap om EU: s straffrätt. Den analyserar samspelet med de straffrättsliga systemen i andra EU-medlemsstater eller tredjeländer (t.ex. USA) under nya, innovativa former av verkställighetssamarbete. Den undersöker förhållandena mellan nationell straffrätt och det kraftigt ökande antalet EU: s verkställande organ. Detta unika och innovativa program ger en inspirerande intellektuell utmaning, liksom plattformen för en givande juridisk karriär på nationell, europeisk eller internationell nivå.

"Vi utmanar våra studenter att undersöka hur straffrättsliga system kan anpassa sig till de skiftande och förändrade kraven som dessa system står inför idag."

Professor dr. Michiel Luchtman

Programmets innehåll

LLM i European Criminal Justice in a Global Context fokuserar på:

 • De konstitutionella grunderna för straffrätt i en europeiserad miljö, inklusive den grundläggande rättighetsdimensionen och harmoniseringen av försvarets rättigheter och skyddsåtgärder;
 • Effekterna och effekterna av EU-lagstiftningen på inrikes straffrätt och dess förhållanden till administrativ lagstiftning inom områden som bekämpning av penningtvätt, ekonomiskt bedrägeri och andra allvarliga gränsöverskridande brott
 • De olika rättsliga systemen för gränsöverskridande verkställighetssamarbete och informationsutbyte, inklusive European Arrest Warrant och European Investigation Order;
 • Förhållandena mellan nationell straffrätt och EU-myndigheter som Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten.
 • Förhållandet mellan europeisk straffrätt och dess globala sammanhang (extern dimension).

Detta ettåriga masterprogram startar i september. Läroåret består av:

 • En obligatorisk delvärde (45 EC) som omfattar obligatoriska fyra huvudkurser (30 EC) och valbara moduler (Capita Selecta) (15 EC).
 • En forsknings- och avhandlingstrajekt (15 EC).

Programmål

Att delta i detta program vid Utrecht University är en möjlighet att:

 • Skaffa djup kunskap om EU: s straffrätt och dess interaktion med nationella straffrättsliga system;
 • Utveckla en solid grund i sina relevanta frågor, till exempel de konstitutionella grunden för EU: s område med frihet, säkerhet och rättvisa, harmonisering av straffrätt och straffad administrativ rätt;
 • Förstå EU: s politik och rättsliga instrument för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet å ena sidan och skydda mänskliga rättigheter å andra sidan;
 • Lär dig att navigera i den komplexa webben av rättsligt samarbete i brottmål;
 • Förstå förhållandet mellan europeisk straffrätt och dess globala sammanhang;
 • Gör din egen forskning om europeisering av straffrättsliga rättigheter och utvärdera rollen för ditt lands straffrättsliga system i detta landskap;
 • Förbered dig för juridisk praxis och utveckla dina muntliga och skriftliga presentationsförmågor genom en kombination av fallstudier, prövningsdomstolar och simulerade förhandlingar;
 • Fördjupa din kunskap om specifika områden inom EU: s strafflagstiftning som en grund för framtida lärande;
 • Utveckla en kritisk, reflekterande inställning, inklusive förmågan att ge och ta emot feedback, också i samhällsdebatter;
 • Bli en del av avantgarden i det nya fältet för europeiska brottsbekämpningssystem;
 • Förbered dig på spännande karriärmöjligheter på nationell, europeisk eller internationell nivå.

Sammanfattning

 • Grad:
  • Titel: LLM
  • Masterexamen i: europeisk rätt
  • Program: European Criminal Justice i ett globalt sammanhang
 • Ackreditering: ackrediterad av NVAO
 • Croho-kod: 60602
 • Instruktionsspråk: engelska
 • Del- eller heltidstatus: Heltid
 • Varaktighet: 1 år
 • Krediter: 60
 • Studiestart: september 2020
 • Ansökningstiden:
 • Holländska studenter och EU / EER: 1 juni
 • Studenter utanför EU / EES: 1 april
 • Undervisningsavgifter:
 • Holländska och andra EU / EES-studenter (lagstadgad avgift 2020-2021, heltid): 2.143 euro
 • Studenter utanför EU / EES (institutionell avgift): 2020-2021: 17 078 euro
 • Fakultet: Juridik, ekonomi och styrning
 • Graduate School: Law, Economics and Governance

Karriärmöjligheter

Detta specialister Masterprogrammet är utformat för att förbereda dig för dagens dynamiska, snabbt föränderliga och alltmer globaliserade juridiska miljö. Följ länken för att läsa mer om potentiella karriärmöjligheter på nationell, europeisk eller internationell nivå.

Senast uppdaterad Aug 2020

Om skolan

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Läs mer

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Läs mindre