LLM i företagsrätt

Allmänt

Programbeskrivning

Program

Du kommer att undersöka aspekter av europeisk och jämförande företagsrätt, till exempel företagsomstrukturering, företags rörlighet, bildande och finansiering av företag, europeiska affärsformer, medarbetares engagemang, företagsstyrning och regler för övertagande. Du kommer också att lära dig att analysera både primär och sekundär EU-lagstiftning samt EU-domstolens rättspraxis och lagstiftningen i relevanta jurisdiktioner. I slutet av programmet förstår du samspelet mellan europeisk och nationell lag om företag.

Du får både en bred kunskap om EU: s inre och externa marknader och Europas ställning i världen samt specialiserad kunskap inom affärsjuridik och studier vid en holländsk lagskola som rankades som nummer ett i Nederländerna för studenttillfredsställelse.

Juridiska fakulteten i Nijmegen var den första i Nederländerna som startade ett europeiskt lagprogram. Det har byggt upp ett internationellt rykte inom området europeisk rätt, invandringsrätt och privaträtt och ingår i ett stort nätverk som inkluderar mer än femtio universitet i Europa, USA, Asien och Australien. Du arbetar tillsammans med det prestigefyllda forskningscentrumet Business & Law. Detta center kombinerar akademisk expertis med praktisk expertis hos stora företag och advokatbyråer. Centret har ackrediterats av Royal Dutch Academy of Arts and Sciences (KNAW).

Du kommer att lära dig i en stimulerande, collegiatisk miljö med små grupper av internationellt erkända jurister, alla specialister inom sina specifika områden. Detta program är inte bara inriktat på studenter från EU-länder. Alla länder i världen handlar med EU som har regler och förordningar som måste följas. Juriststudenter från hela världen kommer därför att dra nytta av den här specialiseringen.

Fakta och siffror

 • Examen: Master of Laws (LL.M)
 • Fakultet: Juridik
 • Croho-kod: 60224
 • Varaktighet: 1 år (60 EC), heltid
 • Startmånad: september eller februari
 • Undervisningsspråk: engelska
 • Inskrivna studenter: 60-70 per år
 • Kontakttider: 15-18 timmar per vecka

Varför studera vid Radboud University ?

 • Du får både en bred kunskap om EU: s inre och externa marknader och Europas ställning i världen samt specialiserad kunskap inom affärsrätten.
 • Du studerar på en holländsk lagskola som rankades som nummer ett i Nederländerna för studenttillfredsställelse.
 • Juridiska fakulteten i Nijmegen var den första i Nederländerna som startade ett europeiskt lagprogram. Det har byggt upp ett internationellt rykte inom området europeisk rätt, invandringsrätt och privaträtt och ingår i ett stort nätverk som inkluderar mer än femtio universitet i Europa, USA, Asien och Australien.
 • Du arbetar tillsammans med det prestigefyllda forskningscentrumet Business & Law. Detta center kombinerar akademisk expertis med praktisk expertis hos stora företag och advokatbyråer. Centret har ackrediterats av Royal Dutch Academy of Arts and Sciences (KNAW).
 • Du kommer att lära dig i en stimulerande, collegiatisk miljö med små grupper av internationellt erkända jurister, alla specialister inom sina specifika områden.
 • Den internationella blandningen av studenter ger klasserna och projektarbetet en mångkulturell prägel. Detta ger dig den extra fördelen med att få mångkulturell kommunikationsförmåga samt en mängd kulturella perspektiv på detta område. När du får ditt magisterexamen har du fått utmärkta kunskaper för att arbeta i Nederländerna eller i något annat land.
 • Detta program är inte bara inriktat på studenter från EU-länder. Alla länder i världen handlar med EU som har regler och förordningar som måste följas. Juriststudenter från hela världen kommer därför att dra nytta av den här specialiseringen.

Masterprogram Affärsrätt på 2,5 minuter

Förkunskapskrav

Antagningskrav för alla studenter

 1. En avlagd kandidatexamen eller jurist motsvarande den nederländska utbildningsnivån *.
  • För specialisering av europeisk rätt och globala frågor: Studenter med examen i politik, styrelseform, internationella relationer, liberala konster eller motsvarande, med ett betydande antal kurser i juridik, är också berättigade till antagning till denna specialisering. Dessa studenter bör ge bevis på sina kunskaper om de grundläggande begreppen lag.
 2. Kunskaper i engelska
  • För att delta i detta program måste du ha tillräcklig kunskap om engelska. Icke-modersmål som talar engelska ** måste lämna bevis på deras kunskaper genom att skicka ett av följande tester:
   • Ett TOEFL-certifikat med en lägsta poäng på 90 totalt (internetbaserat, med minst 23 för att skriva) eller 575 (pappersbaserat). Den institutionella TOEFL-koden för Radboud University är 3387; eller
   • En IELTS med en lägsta poäng på 6,5 totalt (med en minsta poäng på 6,0 minst för komponenterna lyssnar, läser och talar och ett 6,5 minimum för att skriva); eller
   • Ett Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) med betyg C eller högre eller Certificate of Proficiency in English (CPE) med betyg C eller högre.
    • Observera att giltigheten för IELTS- och TOEFL-certifikaten är 2 år och CAE / CPE: s giltighet 5 år.
    • Studenter från EU-länder (inklusive nederländska studenter) som har fått en LL.B (kandidatexamen i juridik) undervisade på ett annat språk än engelska kan ta RATEr-testet på vårt språkinstitut Radboud In'to Språk den 4 juni 2019 eller 9 augusti 2019 , plats: Erasmusbuilding, Erasmusplein 1, rum 00.28 i Nijmegen. För intaget i februari 2020 kan eleverna ta testet på Wageningen In'to Languages, Droevendaalsesteeg 2, byggnad 102, rum 2.67, Wageningen den 7 november 2019 eller på Radboud In'to Languages, Nijmegen, den 9 januari 2020. Nijmegen lagen Fakulteten kommer att betala för RATEr-testet. Vi accepterar också TOEFL-, IELTS-, CAE- och CPE-certifikat med de poäng som nämns ovan. Juridiska fakulteten kommer dock inte att ersätta kostnaderna för dessa tester.
 3. Motivationsbrev på engelska ***
  • Förklara i ditt motivbrev om varför du vill anmäla dig till din master specialisering som du väljer inom det internationella och europeiska lagprogrammet. Bifoga också ditt CV med ett foto och din betygsförteckning till detta brev.
  • Vänligen notera:
  • För dem som inte uppfyller kraven erbjuder Radboud University inte ett förprogram för internationell och europeisk rätt. Om du vill gå in i masterprogrammet i internationell och europeisk rätt behöver du en kandidatexamen (från ett forskningsuniversitet) som uppfyller kraven.
  • Om du är en kinesisk student och vill registrera dig som student på ett engelskspråkigt program på en nederländsk institution för högre utbildning måste du ansöka om ett Nuffic Certificate. Mer information finns på webbplatsen Study in Holland.

* Studenter som fick sin examen i Nederländerna måste ha en kandidatexamen från ett forskningsuniversitet (universitet). Studenter som har erhållit en kandidatexamen från ett universitet för tillämpad vetenskap (hbo) kan inte antas.

Studenter som har fått sitt examensbevis i Indonesien måste ha fått en magisterexamen i juridik (Sarjana Hukum II).

** Sökande anses vara modersmål i engelska om de är medborgare i Australien, Kanada (med undantag för Quebec), Irland, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, USA eller Sydafrika, eller om de har fått en LL. B (kandidatexamen i juridik) i ett av de länder som nämns ovan. Studenter från European Law School Bachelor vid Radboud University är också undantagna från ett språktest.

*** Studenter från European Law School Bachelor vid Radboud University är undantagna från ett motivationsbrev.

Tidsgränser

Tidsfrister för studenter med holländsk examen

Alla våra masterprogram börjar i den första veckan i september med några få program som också erbjuder ett februariintag. Kontrollera de specifika programsidorna för denna information. Om du vill studera vid Radboud University måste du vara medveten om att vi har fastställt ansökningsfrister för varje intag.

Studenter med holländsk universitetsexamen måste se till att de har slutfört sin ansökan före 1 september (för septemberintaget) och före 1 februari (för februariintaget).

Om du behöver ett antagningsinträde, vänligen begär detta från examineringsnämnden senast den 1 juli (för septemberintaget).

Vissa (forskning) magister har fastställt sina egna ytterligare tidsfrister för registrering. Gå till programmet du väljer för att ta reda på dessa tidsfrister.

Tidsfrister för studenter med internationell examen

Septemberintag
Sökande som inte är EU / EES med stipendium

Studenter utanför EU / EES måste lämna in en fullständig ansökan före den 1 mars om de vill övervägas för ett stipendium, till exempel Radboud Scholarship Program och / eller Orange Tulip Scholarship. Observera att olika tidsfrister kan gälla för andra stipendier. Kontrollera stipendwebbplatsen för att se om du eller ditt valda program är berättigade till ett stipendium.

Sökande som inte är EU / EES utan stipendium

Alla andra som inte ansöker om EU / EES måste lämna in en fullständig ansökan före den 1 april . Detta är den sista tidsfristen och inkluderar tjänster före ankomst. Detta består av hjälp med boende och support med viseringsansökningsprocessen.

EU / EES-sökande (1)

EU / EES-sökande måste lämna in en fullständig ansökan före den 1 maj för att få hjälp med ett boende. Radboud University kommer fortfarande att överväga EU / EES-ansökningar förrän den 1 juli , men vi kanske inte kan erbjuda hjälp med boende.

Studenter kommer att få ett antagningsbeslut ungefär tre veckor efter att de har slutfört sin ansökan i online-ansökningssystemet OSIRIS-ansökan.

Vissa (forskning) magister har fastställt sina egna ytterligare tidsfrister för registrering. Gå till programmet du väljer för att ta reda på dessa tidsfrister.

Februariintag

Sökande som inte är EU / EES

Sökande som inte är EU / EES måste lämna in en fullständig ansökan före den 1 november för att få servicepaketet. Detta består av hjälp med boende och stöd med visum- och uppehållstillståndsprocessen.

EU / EES-sökande (1)

EU / EES-sökande måste lämna in en fullständig ansökan före den 1 december för att få hjälp med ett boende.

Studenterna kommer att få ett antagningsbeslut ungefär fyra veckor efter att de har slutfört sin ansökan i online-ansökningssystemet OSIRIS-ansökan.

Vissa (forskning) magister har fastställt sina egna ytterligare tidsfrister för registrering. Gå till programmet du väljer för att ta reda på dessa tidsfrister.

Denna lista kan komma att ändras.

Anmälningsfrister

Studenter som har (villkorat) antagits måste fylla i sin anmälan senast datumen:

Studenter utanför EU / EES som behöver hjälp med sin viseringsansökan måste skicka lagligt certifierade papperskopior av sina inskrivningsdokument (beskrivna i antagningsbrevet) före 1 juni (för septemberintag) eller 1 december (för februariintag). De andra inskrivningskriterierna måste vara uppfyllda före den 15 augusti (för septemberintag) eller 15 januari (för februariintag).

Observera att dessa tidsfrister är mycket strikta och måste följas. De är inställda på att säkerställa tillräcklig tid för studenter att slutföra visumprocessen.

(1) EU / EES-länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna (inklusive Nederländska Västindien), Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige eller Storbritannien.

Karriärmöjligheter

Denna specialisering är främst utformad för studenter som vill bedriva en internationell juridisk karriär inom företagsrätt. Det erbjuder en grundlig och bred utbildning i företagsrätt som inkluderar konkurrensrätt, handelsrätt, arbetsrätt och insolvensrätt. Och eftersom det är en del av programmet Internationell och europeisk rätt vid Radboud University får du också en god förståelse för EU: s inre och externa marknader och Europas ställning i världen.

Jobb

Kandidater i affärslagar kan förvänta sig ett brett utbud av sysselsättningsutsikter. Den stora kunskapen om EU-företag och den europeiska beslutsprocessen gör att kandidater från denna specialisering är väl utrustade för ett jobb inom lag, lobbying eller konsultföretag överallt i världen. Du kan också arbeta för finansiella institutioner, multinationella företag och noterade företag samt för statliga institutioner och icke-statliga organisationer. Kandidater kan också sträva efter en av de få lagpositionerna inom EU-kommissionen eftersom detta magister definitivt kommer att få en sund grund som krävs för att förvärva de nödvändiga yrkeskunskaperna.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

At Radboud University in the Netherlands, you can obtain a high-quality and internationally accredited Master’s degree. Leading academics and excellent professors offer you what you need a a top-200 r ... Läs mer

At Radboud University in the Netherlands, you can obtain a high-quality and internationally accredited Master’s degree. Leading academics and excellent professors offer you what you need a a top-200 research university. We offer 11 English-taught Bachelor's programmes and 35 English-taught Master’s programmes with many specialisations which will give you the necessary skills and insights into research and practice within your own subject area. You will benefit from our personal teaching style, our top research institutes, and a green and friendly student city. Läs mindre