• Varaktighet (år): 1,5 år
 • Kvalificerad utmärkelse: Master of Laws (LLM)
 • Kvalificeringsnivå: Magisterexamen (2: a kvarteret)
 • Undervisningsspråk: Engelska och grekiska
 • Studieform: Heltid eller Deltid
 • Minsta ECTS-poäng: 90

Profil för programmet

Programmet Master of Laws (LLM) syftar till att ge studenterna möjlighet att specialisera sig inom två särskilda juridiska vetenskaper, a) European Business Law och (b) Mänskliga rättigheter och Social Rättvisa, både på en teoretisk och praktisk nivå . Det ger forskarutbildning till innehavare av en bachelor i juridik eller någon annan relevant kandidatexamen (statsvetenskap, europeisk politik, IR, ekonomi etc.) Det förväntas att programmet kommer att ge sina kandidater med ytterligare kvalifikationer och att det kommer att förbättra deras kognitiva såväl som deras ledarskapacitet när de hanterar frågor som är relevanta för lag.

Programmet lyfter fram speciella juridiska frågor som är av stor teoretisk och praktisk betydelse och uppmuntrar till ett jämförande tillvägagångssätt för juridik, inom det europeiska europeiska sammanhanget. Bestämmelserna i nationell lagstiftning fattas i nära samverkan med EU-lagstiftningen, i syfte att konfrontera samtida problem och utmaningar på ett teoretiskt informerat, men praktiskt effektivt sätt.

Programmets huvudsakliga akademiska mål är: a) Fördjupning av kunskap inom specialfält av juridisk vetenskap med teoretisk och praktisk betydelse samt b) Utbredning av förståelsen för juridik och dess genomförande i ett jämförande europeiskt och internationellt sammanhang. Programmet undersöker funktionen i nationell rätt och dess samband med europeisk och internationell rätt. Metoderna för tolkning och tillämpning av lag analyseras i praktiskt sammanhang, samtidigt som man lägger tonvikten på de teoretiska parametrarna och praktiskt genomförande med en övergripande syn på att öka studenternas förmåga att möta aktuella utmaningar och problem, särskilt de som de kan uppstå i den europeiska och internationella miljön, antingen inom handel och entreprenörskap, eller inom området för mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Studerande ges möjlighet att engagera sig i akademisk forskning och tillämpning av juridiska metoder och modeller och få en välgrundad specialisering inom juridiska områden av särskild betydelse.

Karriärmöjligheter

Programmet riktar sig främst men inte uteslutande till personer som arbetar eller avser att göra det inom juridiska vetenskapsområden: advokater, domare, juridiska konsulter eller generella anställda i företag och andra enheter eller organisationer inom den privata sektorn, medlemmar i offentlig tjänst eller någon annan offentlig eller halv offentlig myndighet eller organisation, medlemmar av icke-statliga organisationer, diplomater etc.

Tillgång till vidare studier

Kandidater från programmet kan accepteras till tredje cykel grader (doktorsexamen)

bedömning

Kursbedömning består vanligtvis av en omfattande tentamen och kontinuerlig bedömning. Kontinuerlig bedömning kan bland annat innehålla mellanliggande termer, projekt och deltagande i klassen.

Brevkvaliteter beräknas utifrån vikten av tentamen och den kontinuerliga bedömningen och de faktiska numeriska poäng som erhållits i dessa två bedömningskomponenter. Baserat på kursens betyg beräknas studentens betygsnivåvärde (GPA) och kumulativt poängmedelvärde (CPA).

Graduation Requirements

Studenten måste slutföra 90 hp och alla programkrav.

Ett minimum kumulativt betygsgenomsnitt (CPA) på 2,0 krävs. Således, även om en "D" är en PASS-klass, krävs en genomsnittsklass av "C" för att uppnå en CPA på 2,0.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Utveckla kunskap om grundläggande begrepp, principer, begrepp, teorier och modeller och tillämpa dem i speciella sammanhang inom det juridiska vetenskapens kognitiva område.
 2. Utveckla specifika teoretiska system och modeller, relaterade till innehållet och de specifika objekten i det kognitiva fältet.
 3. Kombinera teoretisk och empirisk kunskap för att kunna hantera enkla eller komplexa problem som uppstår i professionella intressanta områden.
 4. Analysera och utvärdera problem, problem och förslag inom specifika rättsområden (normativ och empirisk metod).
 5. Utvärdera förfaranden som syftar till att möta problem inom juridikområdet.
 6. Identifiera prioriterade frågor som förtjänar analys och utvärdering på nationell, europeisk eller internationell nivå.
 7. Utveckla sina egna specifika teorier för att basera tvärvetenskapliga och metodologiska tillvägagångssätt för specifika problem och problem.
 8. Genomföra oberoende forskning och kombinera de juridiska vetenskapens metodologiska och kognitiva verktyg på ett tvärvetenskapligt sätt för att kunna leverera innovativa tillvägagångssätt och förslag.
 9. Genomföra nödvändiga analytiska och kommunikativa färdigheter som krävs för att engagera sig i professionella intresseområden, antingen på nationell eller internationell nivå.
 10. Utveckla ledarskap i enlighet med juridiska yrkeskraven.
 11. Använda nödvändiga förnödenheter och tillhörande kultur för att ständigt förbättra sina individuella färdigheter och kompetenser efter avslutad studier.

Stipendier - Finansiellt stöd

Universitetet erbjuder stipendier och ekonomiskt stöd till heltidsstuderande, i form av akademiska merit stipendier, ekonomiskt bistånd, atletiska stipendier och studieprogram på campus.

Program undervisas på:
 • Grekisk
 • Engelska
University of Nicosia

Se 4 fler kurser från University of Nicosia »

Senast uppdaterad November 22, 2018
Denna kurs är På campus
Startdatum
Kontakta skolan
Duration
3 terminer
Deltid
Heltid
Pris
Kontakta skolan
Deadline
Kontakta skolan
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Kontakta skolan
Slutdatum
Kontakta skolan
Sista anmälningsdag
Kontakta skolan

Kontakta skolan

Location
Sista anmälningsdag
Kontakta skolan
Slutdatum
Kontakta skolan