LLM i miljölagstiftning och hållbar utveckling

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Läge för deltagande: Heltid eller Deltid


LLM i miljörätt och hållbar utveckling ger en unik specialisering inom ett snabbt utvecklande rättsområde. Miljölagstiftningen har vuxit snabbt under de senaste fem decennierna och är nu ett av nyckelområdena i nationell och internationell rätt. Miljölagets allt större omfattning återspeglas i paraplyuppfattningen om hållbar utveckling som fångar kopplingen mellan traditionella miljöfrågor och bredare utvecklingsproblem. Miljölagstiftningen omfattar således inte bara traditionella naturskydds- och föroreningsfrågor utan också bredare användning och bevarande av naturresurser. Dessutom betonar vi kopplingar mellan miljöreglering och andra relaterade rättsområden, som mänskliga rättigheter, handel eller immateriella rättigheter.

SOAS graden erbjuder en distinkt blandning av moduler som täcker de viktigaste områdena i miljölagstiftning i deras internationella och nationella dimensioner. Detta inkluderar moduler som täcker globala och internationella miljöfrågor, antingen i deras allmänna sammanhang (Internationell miljö- och hållbar utvecklingslag) eller fokuserade på specifika regimer (klimatförändringslag och politik), moduler som fokuserar mer specifikt på resursdimensionen i miljölagstiftningen och Naturresurser) och tvärvetenskapliga moduler fokuserade på specifika resurser (vattenlag och utveckling: konflikter, styrning och rättvisa).

Utöver de kurser du kommer att ta under din tid på SOAS , kommer du också att bli inbjuden att bli studenter i Law, Environment and Development Center (LEDC). LEDC är centrum för miljörelaterade forskningsaktiviteter i juridikskolan, inklusive en livlig doktorandkolor, en årlig seminarie serie, publicering av lagen, miljö och utvecklingstidning (LEAD Journal) och andra aktiviteter kopplade till pågående forskning.

Sysselsättning

Studenter har gått vidare med en mängd olika spännande möjligheter. Vissa kandidater har beslutat att fortsätta vidare akademiska studier och har genomgått en doktorsexamen i miljörätt. en del har vidareutövat miljölagstiftning i sina egna länder; vissa har arbetat för miljökonsultföretag, till exempel Milieu i Bryssel eller specifika miljölagsrådgivningsorganisationer, såsom ClientEarth och klimatlagar och politik; en del har arbetat med miljöfrågor i internationella organisationer; och några har vidare arbetat bredare med hållbar utveckling i internationella icke-statliga organisationer och mellanstatliga organisationer. En forskarutbildning i miljörätt och hållbar utveckling öppnar således många dörrar, vilket återspeglar kursens breda omfattning och mångfalden på vilka sätt det kan tillämpas på arbetsplatsen.

Strukturera

Studenter måste ta moduler till ett totalt värde av 180, bestående av en avhandling (60 hp) och 120 hp av undervisade moduler. Undervisade moduler är värda antingen 15 eller 30 poäng.

Studenter som önskar utbilda sig med specialiserad LLM krävs för att ta minst 60 högskolepoäng i sin specialiserade LLM, ytterligare 30 högskolepoäng inom juridikskolan och en sista 30-enhet som kan antingen tas inom juridikskolan eller från språköverskridande alternativ eller icke-språkliga alternativ med hjälp av tillstånd från LLM-programmet. Avhandlingsämnet kommer att genomföras inom LLM-specialiseringen.

Observera: Inte alla listade moduler kommer att finnas tillgängliga varje år.

Avhandling

Avhandling (12 000 ord), om ett ämne relaterat till examens specialitet.

 • LLM doktorsavhandling

Lärde komponent

 • Guidat alternativ
  Välj moduler från listan A nedan till värdet 45 poäng.

och

 • Välj en eller flera moduler från listan A eller Allmän lag PGT-alternativ nedan till ett värde av 30 hp.

och

 • Välj en eller flera moduler i listan över allmänna lagar för PGT-alternativ nedan eller från öppna alternativ för postgraduate till ett värde av 30 hp.

Alla studenter tar nedanstående kärnmodul

 • Lag, miljö och social rättvisa

Lista A

 • Lag och Global Commons
 • Klimatförändringslag och politik
 • Vatten och utveckling: konflikt och styrning
 • Internationell lag för miljö och hållbar utveckling
 • Lag och naturresurser
 • Vattenlag: rättvisa och styrning
 • Vattenlag och utveckling: konflikter, styrning och rättvisa
 • Vatten och utveckling: konflikt och styrning

Allmänna lagalternativ

 • Alternativ tvistlösning
 • Kön, sexualitet och lag: utvalda ämnen
 • Kön, sexualitet och lag: teorier och metoder
 • Mänskliga rättigheter och islamisk lag
 • Internationella kommersiella skiljedomar
 • International Human Rights Clinic
 • International Investment Law
 • Islamisk lag (MA / LLM)
 • Lag och utveckling i Afrika
 • Lag och samhälle i Sydostasien
 • Lag och samhälle i Mellanöstern och Nordafrika
 • Lag, rättigheter
 • Preliminär lag, juridisk resonemang och juridiska metoder
 • Internationell migrationslag
 • Internationella flyktingrätten
 • Lag och samhälle i Sydasien
 • Kartläggning av internationell rätt i London: International Legal Geography in the Capital of Empire
 • Lag, miljö och social rättvisa
 • Lag och rättvisa i samtida Kina
 • Klimatförändringslag och politik
 • Kolonialism, imperium och internationell rätt
 • Jämförande konstitutionell lag
 • Grunden för internationell rätt
 • Kvinnors mänskliga rättigheter
 • Internationella brottmålsrätten
 • Internationell lag för miljö och hållbar utveckling
 • Internationellt skydd för mänskliga rättigheter
 • Rättvisa, försoning och återuppbyggnad i efterkonfliktföreningar
 • Lag och naturresurser
 • Internationella domstolarnas lag och politik
 • Lag och postkolonial teori
 • Law of Islamic Finance
 • Lag, mänskliga rättigheter och fredsbyggande: Israels-palestinska ärendet
 • Multinationella företag och lagen
 • Lagen om väpnad konflikt
 • Lagen om internationell handel och / eller finansiell reglering
 • Vattenlag och utveckling: konflikter, styrning och rättvisa
 • Vattenlag: rättvisa och styrning

Icke-juridiska alternativ

Andra icke-lagliga alternativ kan också vara tillgängliga, till exempel:

 • Global energi
 • Energipolitik i Asien och Stilla havet

Öppna alternativ Obs
Öppna optioner måste godkännas av biträdande PG-programmöte (LLM eller MA).

Viktigt meddelande

Informationen på programsidan återspeglar den avsedda programstrukturen mot den angivna akademiska sessionen.

Antagningar och applikationer

Du kan ansöka om den här kursen via online-ansökningsformuläret.

Vi strävar efter att utvärdera en komplett ansökan och ge ett beslut inom en 5-veckors tidsram. Utomeuropeiska studenter som behöver viseringsnivå 4 och vill gå med i SOAS bör ha i åtanke visumansökningar kan ta flera veckor, så du bör ansöka så snart som möjligt.

Övervägande av ansökan

Hela ansökan, inklusive utskrift och referenser, övervägs innan ett beslut fattas. Därför uppmanas du att lämna in en fullständig ansökan inklusive referenser och utskrift (vid behov). En ofullständig ansökan kommer att ge betydande förseningar i beslutsprocessen.

Studenterna får ett bekräftelse på sin ansökan. Varje ansökan beaktas noggrant och även om vi försöker svara så snabbt som möjligt ber vi att eleverna förväntar sig att få ett svar inom fem veckor efter mottagandet.

Kandidater som är tillgängliga i Storbritannien kan kallas till en intervju. Frånvaron av akademiska anställda (eller instans på studieperiod) kan påverka tidpunkten för beslut.

Ingångskrav

Lägsta examen i högre klass 2 (eller motsvarande) i lag. Vi välkomnar ansökningar från studenter som är nära en högre examen i högre klass (High 2: 2) och som har andra relevanta kvalifikationer eller arbetslivserfarenhet.

Engelska språkkurser

Du måste kunna visa att din engelska har en tillräckligt hög standard för att lyckas engagera sig i och genomföra din kurs på SOAS . Observera att vi tar våra krav på engelska på allvar och att misslyckande med att uppfylla dem exakt kan resultera i att din ansökan till SOAS avslås. Det är inte möjligt att förhandla om dina poäng ligger under våra nödvändiga nivåer, med förväntan att eftersom de är "tillräckligt nära" kommer de att accepteras. Det är viktigt att du planerar på lämpligt sätt, i god tid i förväg, så att ditt engelskspråk kommer i god tid och så att du har tid att ta om testet vid behov. Vi accepterar inte skäl till besvär eller ekonomiska svårigheter för att inte lämna in eller göra om ett engelsktest.

Internationella studenter

För EU- och internationella studenter som behöver visum accepterar vi kvalifikationer från flera länder, såväl som ett antal internationella kvalifikationer och tester, om villkorslösa inträdesresultat uppnås.

Om ett viseringsnivå för Tier 4 krävs kan ett SELT, som UKVI IELTS behövas. Av denna anledning rekommenderar vi alla viseringsstudenter på Tier 4 att välja UKVI IELTS Academic Test som testet för första utväg.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

SOAS University of London welcomes the brightest minds to study on its central London campus with like-minded individuals who feel passionately about contemporary world issues.

SOAS University of London welcomes the brightest minds to study on its central London campus with like-minded individuals who feel passionately about contemporary world issues. Läs mindre
london , Singapore + 1 Mer Mindre