LLM

Allmänt

Programbeskrivning

LLM

Utgångspunkten för vår strategi för att ta examen juridisk utbildning är att oavsett vad deras exponerings till lag, kommer våra studenter praktisera i en global miljö. Vi har utformat läroplanen för att medvetandegöra våra doktorander att de normativa och professionella utmaningar globaliseringen innebär och att utrusta dem med relevanta verktyg för att göra det möjligt för dem att närma sig lagen i en mer omfattande, universellt medvetet sätt. Studenterna gynnas av en oöverträffad urval av kursinnehåll, seminarier, praktiska erfarenheter och möjligheter att engagera sig i intellektuella projekt på högsta nivå.

För närvarande erbjuder vi en LL.M. examen med inriktning mot Human Rights Law. I framtiden, föreslår vi att erbjuda Jur.kand examen inom områden som bolagsrätt; Intellectual Property Rights Law, miljörätt; etc. Ha i åtanke intresse den juridiska akademin, utöver ordinarie kursplanen, lägger vi stor vikt på att utrusta eleverna med nyskapande pedagogiska färdigheter som i slutändan skulle bana väg för att bli utmärkta lärare. Dessutom är programmet till nytta för dem som vill utöka sina juridiska kunskaper och säkra strategiskt beslutsfattande roller i stora icke-statliga organisationer samt lawyering mänskliga rättigheter.

Målet med kursen är att ge studenterna främst genom forskning, presentation, diskussion och skriva, för att skaffa sig en grundlig kunskap om, och förmåga att kritiskt analysera, teori och lagen om skydd av de mänskliga rättigheterna på nationell, regional och internationell nivå . I slutet av kursen ska studenterna ha: total medvetenhet om historien och teorin om mänskliga rättigheter i lag; detaljerad kunskap om relevanta bestämmelser i konstitutionen, nationella lagar och rättsligt utlåtande om mänskliga rättigheter och dess verkställighetsmekanism samt internationella instrument och mekanismer för mänskliga rättigheter; förtrogenhet med specialiserade verktyg och resurser för forskning om mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad Jun 2014

Om skolan

The ITM Law School is a next generation Law School established with the object of providing world class legal education, which aims at preparing legal professionals who will play decisive leadership r ... Läs mer

The ITM Law School is a next generation Law School established with the object of providing world class legal education, which aims at preparing legal professionals who will play decisive leadership roles, not only as advocates practicing in courts, but also as academics, legislators, judges, policy makers, public officials, civil society activists Läs mindre