LLM (Master of Laws)

University of South Wales LLM-kurs ger dig ett flexibelt tillvägagångssätt för forskarutbildning, där du kan skräddarsy ditt mastersprogram så att det passar dina specifika behov och karriärförhoppningar. Du kan utforska ett brett spektrum av juridiska ämnen, inklusive handelsrätt, internationell handelsrätt, konkurrenslagstiftning, arbetsrätt och immaterialrätt.

lag

Utbildnings Aim

Kursen syftar till att:

 • Ge engagemang med teoretiska och aktuella frågeställningar om debatt om aktuella, spetsiga områden som berörs.
 • Utveckla avancerad juridisk kunskap för att ge en noggrann analys av viktiga områden av modern lag och praxis
 • Utveckla de färdigheter som behövs för att hantera de rättsliga reglerna för det relevanta rättsområdet och förmågan att analysera och kritisera dessa regler i praktiskt och akademiskt sammanhang.
 • Placera dessa studier i lämpliga konceptuella ramar med hjälp av en rad akademiska discipliner och insikter.
 • Utveckla de färdigheter som behövs för att använda en rad juridiska och politiska dokument, inklusive primär- och sekundärkällor från Europeiska unionen, Förenade kungariket och andra juridiska jurisdiktioner.
 • Utveckla forskningsförmåga som krävs för deltagande i ett projekt eller annan yrkesuppgift som kräver utbredning av kunskap, förståelse, tillämpning, utvärdering, analys och syntes inom det relevanta rättsområdet.
 • Ge möjlighet att fokusera på samtida och eventuellt kontroversiella områden av lag och politikutveckling för att engagera sig i en informerad debatt.

Väg

Obligatoriska krediter / enheter: 180

Kärnmoduler

 • LC4S174 - Forskningsmetoder
 • LC4S177 - Företagsrätt och styrelseformer
 • LC4S180 - Kommersiell och konsumenträtt
 • LC4S185 - Internationella Mänskliga Rättigheter
 • LC4S188 - Skyldighetskrav
 • LC4S189 - Ramar för internationell och europeisk rätt
 • LC4T103 - Avhandling
 • USW-IND-101 - Induktionsmodul

UNICAF Erbjuder ett antal stipendier till behöriga studenter. För mer information, kontakta en UNICAF-studentrådgivare.

Program undervisas på:
 • Engelska
Denna kurs är Internet, På campus
Startdatum
Feb 2020
Sep 2020
Feb 2020
Sep 2020
Duration
Kontakt Skolan
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Feb 2020, Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Aug 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Mar 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Feb 2020, Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Aug 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Feb 2020, Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Feb 2020, Sep 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Feb 2020, Sep 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Feb 2020, Sep 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Mar 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Aug 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum

Sep 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum