Malta är ett land i södra Europa som ligger i Medelhavet. Det ligger ca 80 km söder om Sicilien, ligger öster om Tunisien, och ca 330 km norr om Libyen. Det är en av de minsta men mest tätbefolkade områden. Maltesiska och engelska är de talas officiella språken. Malta blev självständigt från Storbritannien 1964 och blev känd som en republik 1974. Malta är mest känd för sin turistklimat varma, bekväma temperaturer, och många fritids fläckar och historiska strukturer. Rättssystemet i Malta Rättssystemet i Malta bygger på parlamentsakter, liksom regler, order och andra beslut som har väckts i kraft i olika sessioner. Konstitutionen Malta uppväger alla andra aspekter och dokumentation av lag och är tillämplig på alla situationer. Domstolar i Malta är uppdelade i högre och lägre domstolar och styrs på av domare utsedda av regeringen.