Master i europeisk och internationell skatterätt (LL.M.)

Allmänt

Programbeskrivning

Handla om

Denna högspecialiserade LL.M. förbereder kandidater att bli ledare inom sina respektive områden av skatteexpertise - det vill säga i en privaträttslig praxis eller ett revisionsbolag, i statlig förvaltning, i rättsväsendet eller i akademin.

Studenterna kommer att vara beredda att behärska de allmänna principerna i skattelagstiftningen för att kunna arbeta med nya eller okända lagaregler och att framgångsrikt erkänna frågor som uppstår i nya beskattningsdomstolar, på detta ständigt föränderliga område.

Dessutom kommer eleverna att lära sig att utnyttja det omfattande luxemburgska skatteavtalet och få förstahandsexponering mot verkliga skattefrågor och rättspraxis vid Europeiska unionens domstol. I detta program läggs särskild tonvikt på samspelet mellan skatteavtalslagstiftningen och inhemsk skattelag samt effekterna av primär och sekundär EU-lagstiftning om inhemska skatteregler.

Under kursen arbetar studenter med flera fallstudier under ledning av ledande skatterättsliga företag och deltar i forskningsprojekt som ordnas av ATOZ-ordföranden för europeisk och internationell beskattning.

97926_CampusLimpertsberg.JPG

5 skäl att specialisera sig på europeisk och internationell skatterätt vid universitetet i Luxemburg:

  1. Programmet drar nytta av Luxemburgs nyckelposition inom internationell finansiering och stöd från internationella skattebolag i landet, som är angelägna om att träffa våra studenter för praktik och möjliga framtida anställningsmöjligheter.
  2. Kurser lärs av en blandning av ledande akademiker och utövare från Luxemburg och Europa.
  3. Eleverna förvärvar praktiska färdigheter i en tax-practice workshop med coaching från professionella experter.
  4. Programmet drar nytta av nära samverkan med forskningsverksamheten av ATOZ-ordföranden för europeisk och internationell beskattning. För de bästa sökandena erbjuder ATOZ Foundation ett prestigefyllt stipendium på upp till 10 000 EUR för att täcka kostnaderna för att leva och studera i Luxemburg.
  5. Studenterna examinerar med en examen som är anpassad till kraven i luxemburgsk skattepraxis, vilket garanterar utmärkta anställbarhetsutsikter. På grund av det internationella perspektivet är de färdigheter som erhålls lika relevant för studenter som vill arbeta utomlands.

Karriärmöjligheter

Studenterna kommer att vara beredda på sysselsättningsmöjligheter inom den juridiska skatte- och rådgivningsbranschen, finansiella eller advokatbyråer, nationella förvaltningar och europeiska och internationella institutioner. LL.M. I europeisk och internationell skatterätt finns också ett springbräda för vidare akademiska studier på doktorandnivå.

97922_Library.jpg

Struktur av studier:

Studerande som ansöker om master i europeisk och internationell skatterätt kan gå direkt in i det andra året av masterprogrammet (M2) med målet att erhålla en LL.M. grad. Detta förutsätter en framgångsrik genomförande av fyra års studier på 240 högskolepoäng, typiskt genom att ha erhållit en magisterexamen i juridik eller motsvarande studier inklusive kurser i europeisk lag och skatterätt. Studenter kommer att bli antagna efter beslut av en antagningskommitté.

Sökande som har fullgjort tre års studier på 180 högskolepoäng (vanligtvis en kandidatexamen eller motsvarande) är berättigade att ansöka om det gemensamma första året för LL.M. studier vid University of Luxembourg (M1). Det erbjuder en rad kurser i europeisk och internationell rätt som studenterna kan välja för att förbereda sig för de särskilda kraven i det andra året (M2).

Senast uppdaterad Apr. 2019

Om skolan

The Faculty of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg includes three disciplines offering exceptional academic programs and conducting rigorous research activities. The Faculty is an evo ... Läs mer

The Faculty of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg includes three disciplines offering exceptional academic programs and conducting rigorous research activities. The Faculty is an evolution from the departments of law and economics of the former University Center (Centre Universitaire), the predecessor to the University of Luxembourg. Läs mindre
Luxemburg , Luxemburg + 1 Mer Mindre