Master i juridik och ledning

Allmänt

Programbeskrivning

presentation

I dagens utmanande och utvecklande sammanhang kräver förmågan att förstå komplexiteten och dynamiken i verkligheten ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. MSc i juridik och management ger ett tydligt svar på detta marknadens behov, vilket erbjuder en unik möjlighet att utbilda yrkesverksamma med god kunskap inom båda områdena.

Detta område representerar vår fakultets första inträde i tvärvetenskaplig utbildning på masternivån och syftar till att utbilda yrkesverksamma som är kvalificerade att svara på en organisations behov globalt och förbereda dem inte bara för att identifiera och föreslå lösningar på organisationens frågor, men också att bestämma och genomföra.

Det var utformat för yrkesverksamma som arbetar i näringsliv eller andra organisationer, samt för dem som vill öva (eller praktisera) affärsrätt eller affärsrådgivning och, naturligtvis, advokater.

Förutom den fördjupade utbildningen inom affärsrätten kombinerar denna magisterexamen utveckling av viktiga färdigheter i förståelsen av företag, deras yttre miljö och några av huvudområdena i deras förvaltning, såsom företagsfinansiering, marknadsföring och folkhantering. Resultatet är professionella beredda att effektivt ta itu med ett brett utbud av utmaningar. På grund av den djupgående dialogen mellan juridik och ledning kommer denna magisterexamen utan tvekan att ge mer informerade och mångfacetterade proffs som kan lyckas närma sig dagens utmaningar.

Kandidater med någon examen är tillåtna.

Professionella utgångar

Utbildning i lag ger behörighet för alla de klassiska juridiska yrkena, såsom förespråkande, rättslig magistracy, åklagarmyndighet, registren och notarie och framställaren. Den kvalificerar sig också till nya yrken kopplade till medling, såsom förmedling och kommersiell skiljeförfarande, brottslig och familjemedling, medling i konsumenttvister etc.

Juridisk utbildning möjliggör också att polisen kan fungera i statens centrala, regionala och lokala förvaltningar, inklusive utövande av diplomatiska uppgifter och polisens politiska funktion (PJ, PSP, GNR, SEF, GF, SIS).

Det är också vanligt att hitta jurister i revisionsbolag, företag (även inom förvaltningsområdet), journalistik, utbildning, föreningar och stiftelser och internationella organisationer (FN, EIB, IMF, gemenskapsinstitutioner, icke-statliga organisationer).

Studieplan

Vintersemester

 • Förhandlingar och slutande av kontrakt
 • Business Finance
 • Management och affärsstrategi
 • Kapitalisering och finansiering av företag med kvoter och anonyma (seminarium) *
 • Nya riktlinjer för bolagsrätt: Ledamöternas makt och befogenheter (seminarium) *
 • Valfri juridisk disciplin

Sommarsemester

 • Kommersiella företag (Ansvar)
 • Finansiella marknader
 • People Management
 • Företagsekonomi (seminarium)
 • Struktur och bolagsstyrning (Seminarium) *
 • Ansvarsförsäkring för administratörer och medlemmar av övervakningsorganet (seminarium) *
 • Marknadsföring (seminarium) **
 • Redovisningsstandarder (seminarium) **

* Av de fyra föreslagna juridiska seminarierna ska studenten välja minst två och kan ersätta de andra två för kurrikulära enheter motsvarande 6 ECTS av följande juridiska jurister: Företags- och affärsjuridik, Skattelag eller Arbetsrätt.

** Alternativa seminarier

mobilitet

Internationella etapper

Juridiska skolan är starkt engagerad i att ge sina elever den omfattande och kvalificerade träningen som uppstår genom internationella rörligheter. I detta sammanhang uppmuntrar och främjar man genomförandet av olika internationella praktikmodeller enligt studentens mål och profil inom ramen för Erasmus-programmet, fri rörlighet eller utbildningsplanen för utbildningen i utrikesdepartementet.

Studenter som tar dessa placeringar kan i detta syfte dra nytta av ett Erasmusbidrag om praktikplatsen utförs i ett land som omfattas av detta program (t.ex. Europeiska unionens medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien, Turkiet), samt en eventuell minskning av studieavgifter under mobilitetsperioden.

Erkännandet av dessa praktikplatser beror på inskrivning i ett examensbevis, när de inte erkänns som ett läroverk. Alla studenter som är inskrivna i juridikskolans 2: a cykel kan ansöka om följande praktikmodeller:

Utbildningsplaner vid utrikesdepartementet

Mobilitet för studenter till portugisiska diplomatiska beskickningar (ambassader, uppdrag, konsulat för studieprogrammet i utrikesdepartementet) och kan dra nytta av ett Erasmus-stipendium.

Forskningsstipendier

Mobilitet riktade till forskningen för mastergradsspecifikationen, som ska genomföras efter akademins slut, i ett högre utbildningsinstitut, med en längd på minst 2 månader och högst 5 månader, vara berättigad till Erasmus-stipendium.

Praktikplatser för nyutbildning

Nyutbildade personers rörlighet för att genomföra en praktik i ett diversifierat yrkesmässigt sammanhang, med en längd på minst 2 månader och högst 12 månader, ska slutföras efter avslutad masterprogram och kan dra nytta av ett Erasmus-bidrag.

Sommar praktikplatser

Mobilitet för studenter i professionell eller universitetssammanhang, med en längd på minst 2 månader och högst 3 månader och kan dra nytta av ett Erasmus-stipendium.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Criado em 1978, o curso de licenciatura em Direito foi o primeiro a ser oferecido no Porto. Gradualmente, conquistou prestígio nacional e internacional, não apenas pelos seus professores e alunos, mas ... Läs mer

Criado em 1978, o curso de licenciatura em Direito foi o primeiro a ser oferecido no Porto. Gradualmente, conquistou prestígio nacional e internacional, não apenas pelos seus professores e alunos, mas também pelas suas iniciativas e excelentes instalações. Läs mindre