Om Ryssland Den största landet i världen, har Ryssland varit en formidabel närvaro i hela den moderna historien. Span både Asien och Europa, ger Ryssland en rik historia och kulturarv till dem som väljer att fortsätta sina studier i detta land. Med omfattande mineral- och energiresurser, har Ryssland en del av världens 's största leveranser av olja och naturgas i världen. Ryssland är känt för sina många bidrag till vetenskap, litteratur och musik. Tjajkovskij, en av världens 's mest kända kompositörer, var en rysk, som var författare Dostojevskij. Ryssland tog också det första objektet och den första bemannade farkosten ut i rymden. Det är genom Ryssland 's inverkan på kulturen och dess bidrag till vetenskapen som landet har satt sin prägel på världen. Vad är lagen System Liksom i Ryssland? Har flera domstolar i dess rättssystem.Dessa inkluderar den konstitutionella domstolen, som är ansvarig för att upprätthålla internationell lag och författning. Det har också den "Arbitrazh " domstolar, som lösa egendom och kommersiella tvister, och de civila domstolar, som hanterar brottmål och vädjade fall som inte faller inom behörigheten för andra domstolar. Ryssland 's rättssystem är unik i sin struktur, men det mest liknar den civilrättsliga strukturen.

Universitet i Ryssland