Senior Status LLB

Programkod: M102

SOAS är unik som den enda högskolan i Storbritannien som specialiserat sig på studier av Afrika, Asien och Mellanöstern. Skolan har också den största koncentrationen av specialistfakultet som berörs av studiet av dessa områden vid alla universitet i världen. SOAS är konsekvent rankad bland de högsta högskolorna i Storbritannien och världen och erbjuder också en vänlig och livlig miljö för studenter i en mångsidig och nära knuten gemenskap.

Förutom att uppfylla kraven i en QLD, ger SOAS Senior Status LLB också eleverna en översikt över rättssystemen i Afrika och Asien som skapar en verkligt global och därmed unik, Senior Status LLB.

Samtidigt som vi ger våra studenter en solid grund i viktiga juridiska principer och metoder, försöker vi göra mer än det. SOAS Law Degree syftar till att producera högkvalificerade, medborgerliga och kritiskt engagerade akademiker, som kan bidra till sina samhällen och samhällen på många sätt. Under det första året introduceras våra elever till kärnelementen och principerna i det engelska rättssystemet och förses med de viktigaste analytiska färdigheter som krävs för att genomföra ett krävande juridikprogram. Under det här första året kommer studenterna också att introduceras till delar av juridisk princip och övning från andra länder.

Under det andra året kommer våra studenter att bli ännu mer fullständigt nedsänkt i det tydliga SOAS programmet. Våra studenter kan välja mellan ett brett utbud av valfria kurser som bygger på vår unika forskningskunskap. Den tonvikt vi lägger på val och forskarledd undervisning kommer att göra det möjligt för våra elever att förfölja ett antal distinkta specialiteter som deras examen fortskrider, men vilken väg de väljer att fokusera på de kurser de studerar kommer alla att vara genomsyrade med den särpräglade SOAS dimensionen , som betonar kritiskt engagemang och förståelse för lagens roll i världen som helhet. I en alltmer globaliserad och sammankopplad värld, svarar SOAS lagen gradvis verkligen på behoven hos en ny generation jurister.

Graden ger eleverna ett brett spektrum av analytiska och överförbara färdigheter och är lämpliga för alla yrken där en icke-specialiserad examen krävs. Gradstrukturen ger studenterna en kvalificerad juridisk examen för syftet med både advokatstyrelsen och barstandardstyrelsen och befriar eleverna från den akademiska fasen av juridisk utbildning.

Strukturera

År ett

Studerande i år ett av Senior Status LLB kommer att ta 6 grundläggande obligatoriska moduler till ett värde av 135 hp.

 • Introduktion till lag och juridiska processer 155200070 0 Term 1
 • Straffrätt 155200068 (30krediter) Helår
 • Avtalsrätt 155200071 (30krediter) Hela året
 • Gemensam lag, rättvis och jämförande egendom 1: Fastighetsintressen 155200074 (30krediter) Hela året
 • Introduktion till EU-lagstiftning 155200069 (15 hp) Term 2
 • Public Law 155200076 (30credits) Helt år

År två

Under år två av Senior Status LLB studenter kommer att ta 3 grundläggande obligatoriska moduler (till ett värde av 75 hp) och moduler från alternativlistan nedan till värdet av 60 hp, för totalt 135 hp att studeras i andra år.

 • Legal Systems of Asia och Africa 155200073 (30credits) Full Year
 • Torträtt 155200072 (30krediter) Hela året
 • Gemensam lag, rättvis och jämförande egendom 2: Proprietary Relations 155200075 (15 hp) Term 1

År två alternativlista

 • Avancerad administrativ lag 155200061 (30krediter) Hela året
 • Alternativ tvistlösning 155200067 (15 hp) Term 2
 • Asyl och Immigration Law 155200077 (30credits) Full Year
 • Kinesisk lag 155200055 (30krediter) Hela året
 • Commercial Law 155200062 (30credits) Helt år
 • Bolagsrätt 155200053 (30krediter) Hela året
 • Familjerätt 155200006 (30krediter) Hela året
 • Foundations of Human Rights Law 155200082 (15 hp) Term 1
 • Oberoende studieprojekt om ett utvalt juridiskt ämne 155200041 (30krediter) hela året
 • Introduktion till globala råvaror 155200080
 • Islamisk lag 155200037 (30krediter) hela året
 • Handelsskyddsrätt 155200066 (15 hp) Term 1
 • Lag av islamisk finansiering 155200060 (30krediter) Hela året
 • Lag och natur 155200081 (15 hp) Term 1
 • Lag och samhälle i Sydasien 155200032 (30krediter) Hela året
 • Allmän internationell rätt 155200083 (15 hp) Term 2
Program undervisas på:
Engelska

Se 10 fler kurser från SOAS University of London »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
2 år
Heltid
Pris
9,250 GBP
Fulltid Storbritannien / EU-avgifter: £ 9,250; Heltidsutländska avgifter: £ 16 907 per läsår
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sep 1, 2020
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sep 1, 2020
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum