En medlem i Nato, FN och Europarådet, är Turkiet en konstitutionell demokratisk republik som nyligen har upplevt fördelarna med en växande ekonomi och starka insatser i diplomatisk reform. Nu betraktas som en betydande regional makt i Europa, Turkiet 's traditionella sekularism och konsekvent betoning på successivt utvecklas som ett fredligt land angränsande mindre stabiliserade områden i Europa har gjort det ett populärt resmål för studenter som söker en examen i juridik. Turkiet 's president anses statschefen och väljs av riksdagen vart sjunde år. Det är dock ministerrådet och premiärministern som utövar den verkställande makten. Alternativt, är den lagstiftande makten ges till Turkiets nationalförsamling, en enkammarriksdag spelar en viktig roll i Turkiet 's regering.Turkiet 's rätts System Helt integrerat med rättssystemet följt av den europeiska kontinenten, Turkiet ' s är lag systemet en kombination av den tyska handelslagen, den schweiziska civillagen och Code of Obligations. Dessutom "är s förvaltningsrätten jämförbar med Frankrike medan dess strafflag liknar Italien " Turkiet s straffrättsliga koder. Men en stor skillnad mellan Turkiet och andra länder det gäller utvecklingen av juryförsök. I Turkiet är studieresultat inte beslutas av juryer men beslutas av en, två eller tre domare presiderande över rättegången.