Ett stort land i Centraleuropa som innehåller 16 stater och en medlem av Europeiska unionen, är Tyskland officiellt kallad Förbundsrepubliken Tyskland (Bundesrepublik Deutschland) och rymmer mycket politiskt och ekonomiskt inflytande bland alla andra EU-länder. Kanslern presiderar över Tyskland 's demokratiska regering som verkställer ett rättssystem bygger på principer som beskrivs i Tysklands grundlag Viktiga fakta om Tyskland -. De sexton stater som omfattar Tyskland kallas delstater, där varje stat som har sin egen författning. - Bidrag från tyskar till områdena vetenskap, matematik och teknik kan inte nog understrykas. Brilliant individer som Einstein, Max Planck, Herman von Helmholtz, Johannes Gutenberg, Gottfried Leibniz och Carl Gauss är bara några tyska forskare som har levererat världen med kända uppfinningar.- Tyskland är en av världens 's mest tekniskt avancerade tillverkare av kol, järn, cement, stål, maskiner, fordon och kemikalier. Det har också stora investeringar i grön energi, speciellt solenergi och användning av väderkvarnar för el. - Populära turistattraktioner i Tyskland inkluderar den bayerska Alperna, Schwarzwald, Rhendalen och dess gamla slott och artsy huvudstaden Berlin Tyskland 's rättssystem Tre uppsättningar av reglerande lagar omfattar Tyskland ' s rättssystem: offentligt, privat. och straffrätt. Offentlig rätt (även inkluderar straffrätt) behandlar juridiska frågor mellan en individ och staten. Privaträtt förmedlar relationer mellan företag och två eller flera personer. Tyskland lag är starkt influerad av romersk lag samt Napoleons lag, eller Code Napoléon. Domarna spela en aktiv roll i Tyskland 's rättsliga förfarandeordning.Även liknar den typ av rättssystemet används av andra demokratiskt köra länder, inte Tyskland inte har juryn prövningar grund befogenheter som tilldelats en domare som tillåter honom att göra ett slutgiltigt beslut. En domare eller flera domare kan innefatta en "domstol ", som huvudsakligen är ett substitut för en jury. Nämndemän eller medborgare som väljs av en särskild kommitté innan rättegången inleds, kan också ingå i en domstol. I Tyskland, allmän domstol hör frågor om äktenskap, brottsling, familj och tvistemål. Alternativt, speciella förvaltningsdomstolar hör ärenden rörande statliga åtgärder. Labor, finansiella och sociala domstolar är andra specialiserade tyska domstolar som döma fall som rör arbete, skatter och sociala förmåner.

Universitet i Tyskland