Central European University CEU

Introduktion

Centraleuropeiska universitetet är ett ”korsvägsuniversitet” på grundnivå och forskarnivå där lärare och studenter från mer än 100 länder kommer för att delta i tvärvetenskaplig utbildning, bedriva avancerat stipendium och ta itu med några av samhällets mest farliga problem.

CEU är ackrediterat i USA, Österrike och Ungern och erbjuder engelskspråkiga kandidatexamen, magister- och doktorandprogram inom samhällsvetenskap, humaniora, juridik, ledning och allmän ordning. Beläget i hjärtat av Centraleuropa - i Wien och Budapest - har CEU ett tydligt akademiskt och intellektuellt fokus, och kombinerar den jämförande studien av regionens historiska, kulturella och sociala mångfald med ett globalt perspektiv på god samhällsstyrning, hållbar utveckling och social omvandling.

Grundades 1991 vid en tidpunkt då revolutionära förändringar kastade bort de styva ortodoxierna som infördes för Central- och Östeuropa, baseras CEU på förutsättningen att mänsklig felbarhet kan motverkas av kritisk idédiskussion och att denna kritiska anda kan bibehållas bäst i samhällen där medborgarna har friheten att granska konkurrerande teorier och öppet utvärdera och ändra regeringens politik.

Platser

  • Quellenstraße,51, 1100, 143

Frågor