We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Ústav práva a právní vědy

Ústav práva a právní vědy

Ústav práva a právní vědy

Introduktion

Ústav práva a právní vědy är en tjeckisk lag- och ledarskola med fokus på att erbjuda chefs-, yrkesutbildning inom utbildningsprogrammen MBA, BBA, LLM., DBA, MPA och MSc. Innehållet i undervisningen i enskilda program är baserat på den senaste andragogiska kunskapen inom vuxenutbildning och är helt anpassad för mycket upptagna deltagare. Toppföreläsare tillhandahåller sedan individuella program på hög professionell nivå som utmärker sig i sin mångåriga erfarenhet. Kvaliteten på våra professionella utbildningsprogram och hela institutioner skyddas av prestigefyllda ackrediteringar och medlemskap i internationella föreningar som övervakar utbildningens kvalitet.

Vi tillhandahåller dessa specialiserade utbildningsprogram till studenter på distans i kombination med effektiva online -metoder med minimala närvarokrav. Organiseringen av studien är mycket flexibel och använder moderna e-learningverktyg som möjliggör individuella inställningar för varje elev.

Platser

  • 12

    Jablonského,640, 170 00, 12

    Frågor