We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Brooklyn Law School

Brooklyn Law School

Brooklyn Law School

Introduktion

Brooklyn Law Schools grundläggande uppdrag är att ge sina elever de kunskaper, färdigheter och etiska värden som behövs för en karriär i lagen. En väl avrundad juridisk utbildning utsätter eleverna för teori och juridisk doktrin och ger dem de praktiska färdigheter som förväntas av dem som advokater. För att uppnå sitt uppdrag har lagskolan skapat och fortsätter att skapa en gemenskap av utestående juridiska lärare och lärare och studenter som är bland de bästa och ljusaste.

Brooklyn Law School är dedikerad till att bidra till utvecklingen av vår förståelse av lag, rättsliga institutioner och samhället som helhet.

Brooklyn Law Schools fakultet producerar en imponerande arbetsgrupp, inklusive caseböcker, avhandlingar och artiklar i utmärkta tidskrifter. Fakultetens karaktär har väsentligt förbättrat lagskolans rykte i hela USA och utomlands.

Brooklyn Law School har mer än ett hundraår av erfarenhet av att träna eleverna för att engagera sig i lagspraxis.

English Language Requirements

Certifiera din engelska kunskap med Duolingo English Test! DET är ett bekvämt, snabbt och prisvärt engelska onlinetest som accepteras av över 4 000 universitet (som det här) runt om i världen.

Platser

  • New York

    Brooklyn Law School 250 Joralemon St, Brooklyn, 11201, New York

    Frågor