Keystone logo
Duke University School of Law

Duke University School of Law

Duke University School of Law

Introduktion

Duke Law School är en ambitiös och innovativ institution vars uppdrag är att förbereda studenterna för ansvarsfulla och produktiva liv i advokatyrket genom att tillhandahålla en rigorös juridisk utbildning inom en samarbetsvillig, stödjande och mångsidig miljö.

Som en gemenskap av forskare tillhandahåller Law School också ledarskap på nationell och internationell nivå för att förbättra förståelsen för lag och förbättra lag och juridiska institutioner genom offentlig service, forskning och stipendier av högsta kvalitet, vilket återspeglar, där så är lämpligt , bidrag från forskare inom andra discipliner inom Duke University.

På Duke Law School upplever och bidrar studenter och lärare till akademisk stringens i en tvärvetenskaplig miljö som stöder och värderar kreativitet och innovation. Strategiska investeringar i fakulteter, kliniker, tvärvetenskapliga centra, juridiska tidskrifter och andra studentutvecklingsmöjligheter, och i teknik, samt stöd för initiativ och möjligheter att tjäna allmänhetens intresse, säkerställer att juristhögskolan förblir i framkant av juridisk stipendium, service och utbildning. Dessa åtaganden memoreras i Duke Blueprint to LEAD, en uppsättning principer för ledarskapstillväxt som informerar om utvecklingen av engagerade, etiska advokater, välutrustade för 2000-talet.

Platser

  • Durham

    Science Drive,210, 27708, Durham

    Frågor