Keystone logo
European Institute of Public Administration EIPA

European Institute of Public Administration EIPA

European Institute of Public Administration EIPA

Introduktion

Etablerat i Maastricht 1981 och har centra i Luxemburg och Barcelona, ​​Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) är Europas ledande kompetenscentrum den europeiska integrationen och de nya utmaningar för offentlig förvaltning.

Det är vårt uppdrag att stödja EU, dess medlemsstater och de länder som är associerade med EIPA genom att tillhandahålla relevanta och högkvalitativa tjänster för att utveckla kapaciteten hos offentliga tjänstemän i hanteringen av EU-frågor. Vi erbjuder våra tjänster till tjänstemän vid EU: s institutioner och i närliggande organ, till tjänstemän inom de nationella och regionala myndigheter i medlemsstaterna, kandidatländerna och andra länder inom ramen för sina förbindelser med EU.

Så vi fortsätter på vägen mot en framgångsrik framtid, ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster är fortsatt i centrum för vårt arbete. Europeiska kommissionen stöder EIPA genom EU: s budget.

Varför EIPA

EIPA är den plats där människor som arbetar med EU-frågor kan lära sig i en mångkulturell miljö nytta av vår unika kombination av praktisk kunskap och vetenskaplig excellens.

Vårt mål är att tillhandahålla relevanta och högkvalitativa tjänster för att utveckla kapaciteten hos offentliga tjänstemän som arbetar med EU-frågor. Vid fullgörandet av vår kärnuppdrag arbetar vi tillsammans tre linjer: Learning & Development, Rådgivning och forskning.

Utbildningsverksamheten kompletteras och berikas av tillämpad forskning och konsulttjänster uppdrag, och är till gagn för nationella och regionala offentliga förvaltningar, liksom EU: s institutioner. Vårt arbete bidrar till en bättre kunskap om den europeiska integrationsprocessen och EU: s politik, och samtidigt stärka kapaciteten hos statstjänstemän att fungera effektivt inom detta område.

Learning metodik

Våra tjänster kännetecknas av en tvärvetenskaplig inlärningsmetod och ett starkt jämförande metod. EIPA ger en helhetsbild, som, genom att visa kontrasterna, återspeglar den europeiska mångfalden när det gäller styrning och administration. Våra program är utformade för att ge en gemensam och stimulerande miljö för lärande och att höja värdet på din professionella karriär och personlig utveckling.

Ämnena presenteras med en systematisk användning av fallstudier, simuleringsövningar och arbetsgrupper. De olika utbildnings- och yrkesbakgrund av vår fakultet och delegater berika upplevelsen. Dessutom, de flesta seminarier och utbildningar samlar deltagare från många EU-medlemsstater och kandidatländer.

Platser

  • Luxembourg City

    Circuit de la Foire Internationale 2 L-1347 Luxembourg, , Luxembourg City

Frågor