Keystone logo
University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

Introduktion

Över 2700 studenter är inskrivna i tre kandidatexamen, 11 masterprogram och tre professionella program samt två doktorandskolor. Akademisk personal från 18 olika nationaliteter undervisar vid fakulteten, stödd av utövare från fältet, gästande forskare och gästprofessorer.
Rötter i Luxemburg men med en europeisk och internationell syn, fakulteten räknar tre avdelningar:

 • Juridiska institutionen

Över 80 forskare inom juridik bedriver jämförande och tvärvetenskaplig forskning som täcker hela spektret av det rättsliga området:

 • Affärslag;
 • Civilrätt;
 • Straffrätt;
 • Europeisk privaträtt;
 • Europeisk offentlig rätt;
 • FinTech & Digitalisering;
 • Internationell lag;
 • Rättsfilosofi;
 • Rymd-, kommunikations- och mediarätt;
 • Skattelag.

Studieprogrammen som erbjuds tillhandahålls av ett internationellt akademiskt team som stöds av externa utövare och experter.

Studier i juridik inkluderar:

 • Ungkarl och droit
 • Sex magister i juridik med ett första gemensamt år och ett andraårs specialisering:
  • Master en Droit et Contentieux de l'Union Européenne (LL.M.)
  • Master en Droit Bancaire et Financier Européen (LL.M.)
  • Magisterexamen i europeisk ekonomisk och finansiell straffrätt (LL.M.)
  • Master i europeisk och internationell skatterätt (LL.M.)
  • Master i europeisk privaträtt (LL.M.)
  • Master i rymd-, kommunikations- och medielagen (LL.M.)
 • Finansdepartementet

Institutionen för finans bedriver forskning i världsklass i tre huvudsakliga kluster: kapitalförvaltning, institutioner, finansiell innovation.

Institutionen för finans erbjuder två examensprogram: Master i välfärdshantering och magister i finans och ekonomi, undervisas tillsammans med institutionen för ekonomi och management.

 • Institutionen för ekonomi och management, inklusive Luxemburgs centrum för logistik och supply chain management (LCL)

Forskningsverksamheten vid institutionen för ekonomi och ledning koncentrerar sig på:

 • Regional utveckling och globalisering,
 • Makroekonomi och tillväxt,
 • Strategiska interaktioner och organisationer,
 • Entreprenörskap och styrning,
 • Ekonometriska metoder och tillämpningar,
 • Logistik.

Inom ekonomi och management erbjuder universitetet i Luxemburg två kandidatprogram och fem masterprogram:

 • Master i Logistik och Supply Chain Management
 • Civilingenjör i ekonomi och ekonomi
 • MSc i kvantitativ ekonomi och finans
 • Master i entreprenörskap och innovation
 • Master i redovisning och revision.

Antagningskrav för programmet

Visa ditt engagemang och din vilja att lyckas i handelshögskolan genom att ta GMAT-provet – det mest använda provet för antagning som mäter ditt kritiska tänkande och resonemang.

Ladda ner GMAT-miniquizet för att få en smak av frågorna du hittar i provet.

Platser

 • Luxembourg City

  Faculty of Law, Economics and Finance Kirchberg Campus 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359, Luxembourg City

Frågor