Keystone logo
Ghent University Law School Magisterexamen i internationell och europeisk rätt: EU-rätten
Ghent University Law School

Magisterexamen i internationell och europeisk rätt: EU-rätten

Ghent, Belgien

1 Years

Engelsk

Heltid

31 May 2024

16 Sep 2024

EUR 6 678

På Campus

Introduktion

LLM in European Union Law presenterar det bästa av Ghent Law Schools kända expertis inom EU-rätt för studenter som strävar efter att specialisera sig i juridik och institutioner i Europeiska unionen. Genom en noggrann kombination av obligatoriska kärnkurser och valbara specialkurser får studenterna en omfattande EU-rättslig utbildning på hög nivå, samtidigt som man behåller fokuseringsfriheten på personlig karriär eller forskningsbehov.

Europeiska unionens lagspecialisering presenterar det bästa av Ghent Law Schools kända expertis inom EU-rätt för studenter som strävar efter att specialisera sig i juridik och institutioner i Europeiska unionen. Genom en noggrann kombination av obligatoriska kärnämnen och valbara specialkurser får studenterna en allsidig EU-rättslig utbildning på hög nivå, samtidigt som man behåller fokuseringsfriheten på personlig karriär eller forskningsbehov.

Om programmet

Vad

Juridikskolan i Gent är ett EU" Jean Monnet Center of Excellence", erkänt för sin expertis och sina tillgängliga resurser för EU-rätten. Med EU-institutionerna i dess närhet erbjuder Ghent Law School alla nödvändiga faciliteter för en djupgående studie av Europeiska unionens lagstiftning och praxis. Studenter kan också dra nytta av det utmärkta biblioteket, som fungerar som ett europeiskt dokumentationscenter.

Med en ständigt växande och ytterligare integrerande Europeiska unionen, och i en allt mer global juridisk miljö, denna LLM erbjuder en ytterligare juridisk examen som är avgörande för den internationella arbetsmarknaden. Programmets specialiserade karaktär gör det möjligt för studenterna att utveckla särskilda färdigheter och färdigheter inom de snabbt föränderliga områdena inom EU-rätten. Kort sagt, denna specialisering inom Ghent University Law School LLM utgör en viktig språngbräda för advokater och yrkesverksamma som behöver kunskap om EU-rätten och/eller EU-institutionerna för sin karriärutveckling.

Struktur

Studenter måste erhålla 60 högskolepoäng, under en period av två terminer. Det finns stor flexibilitet i att utforma sin egen läroplan. Arton högskolepoäng omfattar kurser som är specialiserade på EU-rätt. Ytterligare tio poäng ägnas åt de obligatoriska stödkurserna som huvudsakligen handlar om olika juridiska och politiska utvecklingar för att bredda horisonterna för jurister. Studenterna är också skyldiga att skriva ett femton poäng värt LLM-papper i samband med en av kurserna i läroplanen.

Resterande poäng är fyllda med valfria kurser inom en rad olika ämnen inom följande områden: Europastätt, ekonomisk och social rätt, miljörätt, folkrätt, straffrätt. Studenter kan välja mellan cirka tjugofem olika kurser, som alla uteslutande undervisas på engelska. Undervisning sker vanligtvis interaktivt, kräver avancerad läsning och klassdeltagande. Programmet är vanligtvis värd för flera internationellt ansedda gästprofessorer med årlig rotation. Studenter kan också välja att delta i en av de olika domstolarna eller juridisk klinik som en officiell del av deras läroplaner.

Organiserade sociala aktiviteter är en viktig del av LLM-upplevelsen, och inte alla är extracurricular. Läroplanerna omfattar guidade besök vid viktiga EU-institutioner och internationella institutioner och deltagande i flera kollokvier.

Magisteravhandling

Magisteravhandlingen är ett krav för att varje kandidat ska få en magisterexamen. Masterns avhandling är ett originellt forskningsarbete. Det syftar till att utveckla och stärka studenternas forskningskapacitet. Studenten väljer ett ämne och ges vägledning av en promotor eller handledare under hela läsåret.

Utbildningsprogrammets kvalitet

Styrkor

  1. Vägledning för intag är viktigt. LLM-programmen investerar väsentligt i att nå ut till lämpliga kandidater och vägleda dem mot ansökan och antagning. Vägledningen fortsätter efter läsårets början. Inkommande studenter deltar i ett omfattande orienteringsprogram.
  2. Läroplanens flexibilitet: Gent Law School erbjuder tre olika LLM-program som återspeglar olika karriärambitioner. Inom ramen för din personliga position och ambitioner kan du utforma den läroplan som bäst passar dina behov.
  3. Aktivt lärande: LLM-programmen lägger stor vikt vid undervisningsmetoder som säkerställer att eleverna inte är passiva absorbenter av kunskap. Istället uppmuntras de att göra oberoende forskning och att tänka kritiskt genom klassförberedelseuppdrag, små papper under hela terminen, uppsatsfrågor och liknande.
  4. Internationella utsikter: Programmen återspeglar deras europeiska och internationella utåtriktade verksamhet utöver de ämnesområden som erbjuds. Organet av professorer och föreläsare består av experter med bred internationell exponering och erfarenhet.
  5. Intressenternas engagemang: En central styrka i studieprogrammen är den starka kopplingen till och samspelet med yrkesvärlden och den breda institutionella verkligheten i EU-rätten och internationell rätt, genom att ge studenterna information om den faktiska verksamheten och gemensamma praxis på fältet och förbereda dem för en yrkeskarriär.

Vittnesmål

Kristaq Profkola

"Detta LLM-program fick mig att inse att EU förmodligen är en av 1900-talets största prestationer. Den direkta kontakten med en sådan internationell blandning i hjärtat av Europa och professorernas tekniska skicklighet när det gäller en rad aktuella EU-frågor gav mig en realistisk och professionell syn på hur denna gigantiska institutionella mekanism fungerar och växer. Min yrkeskarriär och mitt liv tog verkligen en fullständig kursförändring efter min erfarenhet i Gent. För det, Jag är alltid stolt över att vara en alumn av detta program. "

Ivanco Vladimir

"En stimulerande akademisk miljö och fantastiskt studentliv. "

Minjie

"Mycket imponerad av den inlärningsmiljö som främjas där och professorernas tillgänglighet. "

Mahmood, Nasir

"Den vackraste delen av mitt utbildningsliv. "

Gloria Folguera Ventura

"Studentlivet som bäst. Förutom föreläsningar fick jag möjlighet att träffa nya människor från hela världen, chansen att lära sig holländska och ha Duvel och Leffe (belgiska öl) tävlingar med vänner. Det var studentlivet som bäst som man kan föreställa sig. "

Krav på behörighet

Att ha en juridisk examen, dvs. den grad som - i ursprungslandet - krävs för utövandet av de juridiska yrkena. Studenter som examen kan ansöka och kan antas på villkor, med förbehåll för att examen har slutförts.

Efter granskning av deras läroplan och med hänsyn till deras förvärvade kompetens kan kandidater antas som har en annan universitetsexamen än juridik. I sådant fall kan antagningen begränsas med avseende på de kurser som ska följas.

Att visa bevis på tillräckliga kunskaper i engelska på C1-nivå.

Att ha tillräckligt ekonomiskt stöd, antingen genom personliga ekonomiska medel eller via ekonomiskt stöd.

Att ansöka om antagning till LLM-programmet före deadline, med ifylld ansökningsblankett och alla nödvändiga dokument.

Information om behörighetskrav och administrativt förfarande för antagning på grundval av ett examensbevis som erhållits utomlands finns på följande sida: href=" https://www.ugent.be/prospect/en/administration/enrolment-or-registration

Iväg till en bra start

Sista ansökningsdag (för internationella examensstudenter)

För både belgiska och internationella studenter:

Ansökan till detta avancerade masterprogram ska startas upp via Oasis.

Ansökningsformuläret och medföljande dokument, i elektronisk version, ska nå International Admissions Desk våren året före det läsår du ansöker om. Se de olika ansökningsfristerna som nämns nedan för EU-/EES-medborgare, studenter som inte är EU-/EES-medborgare och studenter med belgiskt examensbevis.

Tidiga ansökningar rekommenderas (särskilt för studenter i behov av visum) och kommer att beslutas mellan februari och juni/början av juli.

Ansökningar som mottas efter juni kommer att övervägas om antalet antagna studenter tidigare tillåter det.

Tidsfrister för ansökan:

1 april för studenter som inte är EU-/EES-medborgare,

1 juli för studenter som inte är EU-/EES-medborgare som bor i Belgien med giltigt uppehållstillstånd,

1 juli för EU-/EES-medborgare.

Studieavgift

6540,10 euro

Om skolan

Frågor