Keystone logo
© Eva Dang
Regent College London

Regent College London

Regent College London

Introduktion

Studerar på Regent College London

Vi erbjuder en rad affärs-, hälso- och samhällsvetenskaps- och teknikkurser som är utformade med framtida professionella framgångar i åtanke. Alla våra kurser är fullt ackrediterade. Vi är stolta över vårt individuella förhållningssätt till våra elevers behov och vår vilja att arbeta med dem för att uppnå deras mål. Vårt flexibla tillvägagångssätt innebär att vi alltid försöker förbättra det vi erbjuder genom att regelbundet uppdatera vår kursinformation, våra akademiska policyer och våra kvalitetssäkringssystem.

Vårt utbud av skolkurser:

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag: "Slutet på utbildning är karaktär"

Våra mål och ambitioner är:

Akademisk

 • Att varje elev uppfyller sin akademiska potential.
 • Att lärare och elever eftersträvar akademisk spetskompetens.
 • Att våra elever utvecklar en kärlek till lärande, både individuellt och tillsammans med andra, och tillägnar sig ett brett utbud av inlärningsförmåga.
 • Att vi skapar en miljö där eleverna är trygga i sin förmåga och alltmer redo att ta ansvar för sitt eget lärande.

Pastoral

 • Att varje elev får utmärkt själavård inom en etos av tolerans och ömsesidig respekt.
 • Att varje elev utvecklar relationer med kamrater på ett sätt som förbereder dem för livet bortom högskolan.
 • Att varje elev skaffar sig ansvarskänsla och självdisciplin.
 • Att varje elev drar nytta av ett brett utbud av möjligheter till ledarskap och ansvar.

Personlig och social utveckling

 • Att våra elever drar nytta av en omfattande personlig och social utbildning som hjälper dem att leva lyckliga och tillfredsställande liv.

Fritidsaktivitet

 • Att varje student upptäcker och utvecklar sina egna färdigheter och intressen på högskolan som en förberedelse för framtiden.
 • Att alla ges möjlighet till personlig prestation och förverkligande på ett sätt som anstår deras egna ambitioner.

Allmän

 • Att våra elever utvecklar en moralisk, andlig och estetisk medvetenhet som gör dem mottagliga för omvärlden, vilket för med sig en känsla av förundran och öppenhet för de viktigaste idéerna i vår egen och andra kulturer.

Personal

 • Att högskolan inser personalens avgörande betydelse för att uppnå ovanstående mål och som en bra arbetsgivare åtar sig att ge dem lämpligt stöd såsom fortbildning, personalgenomgång och utveckling.

Varför välja oss

 • Progressionsmöjligheter
 • Råd och stöd – Studielån och UCAS-ansökningar
 • 18 år av utbildningsframgång
 • Morgon-, kvälls- och helglektioner – Anpassa dina studier kring dina livsåtaganden
 • Mycket erfarna handledare – Små klassstorlekar
 • Praktisk utbildning – Utflykter, gästföreläsningar, branschpresentationer
 • Anställningsförmåga och karriärrådgivning
 • Campus i Wembley, Kingsbury, Harrow, Southall och London.
 • Thinking into Character (TiC): Gratis personlig och professionell utvecklingsprogram utformat för att hjälpa dig tänka större, sikta högre och uppnå dina drömmar
 • Studentnöjdhetsgraden på 84 % i NSS-resultaten 2018
 • Extern validering från Kvalitetssäkringsverket
 • Starka kopplingar till arbetsgivare
 • Moderna campus med utmärkta faciliteter
 • Starka akademiska partnerskap

Antagningar

Platser

 • London

  Kingsbury Campus, Masons House, 1-3 Valley Drive, NW9 9NG, London

  • London

   Southall Campus, 39-47 High Street, Southall, UB1 3HF, London

   • London

    London Campus, 153 Great Titchfield Street, Fitzrovia, W1W 5BD, London

    Frågor