Keystone logo
© Uni.
Sustainability College Bruges

Sustainability College Bruges

Sustainability College Bruges

Introduktion

Sustainability College Bruges (SCB) är en privat institution som erbjuder fortbildning, forskning, rådgivning och medling, för en världsomfattande allmänhet - om miljö, energi, klimatförändringar och hälso- och säkerhetsfrågor.

SCB: s verksamhet inspireras och styrs av 2015: s FN: s hållbara utvecklingsmål och den 2016 europeiska handlingsplanen för hållbarhet.

SCB består av ett center för fortbildning, ett centrum för forskning, ett centrum för medling och tvistlösning och ett centrum för rådgivande tjänster.

Det stöds av en stor grupp SCB Fellows, en internationell rådgivande nämnd och SCB: s vänner.

Brugge 1

Fortbildning

SCB-centret för vidareutbildning (CCE) organiserar fortbildning (program, konferenser, seminarier, presentationer) som är "problemorienterad", "efterfrågan driven", "vetenskapligt baserad" och "didaktiskt innovativ". Detta görs huvudsakligen på ett tvärvetenskapligt sätt och med inriktning på samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter. Om nödvändigt och lämpligt ingår naturvetenskap och biomedicinsk expertis. Skräddarsydd utbildning är målet.

SCB CCE-aktiviteterna leder inte till kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen. Deltagande och utvärdering belönas med ett SCB CCE-certifikat (deltagande, deltagande, utvärdering).

SCB Center for Research

SCB Center for Research (CR) utför (inter) disciplinär forskning om miljö, energi, klimatförändringar och hälso- och säkerhetsfrågor. Detta görs på initiativ av SCB Fellows och / eller på begäran av offentliga eller privata partier.

Den undersökta forskningen presenteras vid SCB: s lanseringshändelser, seminarier eller konferenser och publiceras i SCB: s yttrandepapper.

bruges

Medling

SCB: s centrum för medling och tvistlösning (CMDR) syftar till att främja medling och andra alternativa tvistlösningsmetoder inom miljö, energi, klimatförändringar och hälso- och säkerhetsfrågor. Den innehåller aktiviteterna i den flamländska föreningen för vägledning och medling i komplexa investeringsprojekt, som inrättades 2010 av Kurt Deketelaere och Dirk Henckens, och är öppet för europeiska och internationella ADR-utveckling.

Rådgivningstjänster

SCB-centret för rådgivande tjänster (CAS) erbjuder juridiskt och tvärvetenskapligt råd och stöd till regeringar (lokala, nationella, europeiska, internationella), vinst- och ideella organisationer inom miljö-, energi-, klimatförändrings- och hälso- och säkerhetsfrågor. Detta görs på ett vetenskapligt och opartiskt sätt. SCB CAS fungerar också som en "andra opinion" -leverantör för juridik och konsultföretag.

SCB Vision & Mission

SCB: s vision är "Investering i kunskap för en hållbar framtid".

SCB: s uppdrag är:

 • Att dela vår passion för miljö, klimat, energi, hälsa och säkerhet,
 • Att erbjuda innehållsdriven fortbildning i stället för formatdriven utbildning,
 • Att vara flexibel, anpassningsbar och förutse en ständigt föränderlig lagstiftning,
 • Utföra tvärvetenskaplig forskning ur ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, samtidigt som alla relevanta intressenter deltar,
 • Leverera kompetenta och skräddarsydda rådgivningstjänster, medling och tvistlösning,
 • Baserat på "nätverkssourcing", som tar världens ledande experter på vinst, ideella, offentliga och akademiska sektorer till dem som inte har tid eller möjlighet att studera eller engagera sig i utlandet,
 • Att vara global och göra vidareutbildning och forskning tillgänglig för alla, oavsett plats och tidszon,
 • Att sträva efter excellens i alla aktiviteter som utvecklats, med stöd av en världsklass grupp engagerade och kompetenta kompisar.bruges

Platser

 • Bruges

  Potterierei 4 8000 Bruges (Belgium), , Bruges

Program

  Institutionen erbjuder även:

  Frågor