Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Introduktion

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute ( UNICRI ) bildades 1968 i enlighet med ekonomiska och sociala rådets resolution 1086 B (XXXIX) från 1965, som uppmanade till en utvidgning av FN:s verksamhet inom brottsförebyggande och straffrättslig ordning. Institutet är en självständig institution och styrs av dess styrelse.

Genom att arbeta inom den breda omfattningen av sitt mandat att utforma och implementera förbättrade policyer och åtgärder inom området brottsförebyggande och kontroll, är uppdraget för UNICRI att främja rättvisa, brottsförebyggande, säkerhet och rättsstatsprincipen till stöd för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

UNICRIs arbete fokuserar på mål 16 i 2030 års agenda för hållbar utveckling, som är inriktat på att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, fria från brott och våld. Rättvisa, brottsförebyggande och rättsstatsprincipen är grunden för att bekämpa fattigdom och minska ojämlikheter samtidigt som den stärker ekonomisk tillväxt och stabilitet och skyddar miljön. UNICRI stöder regeringar och det internationella samfundet i stort när det gäller att hantera kriminella hot mot social fred, utveckling och politisk stabilitet.

Platser

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Frågor