We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Universidad Cooperativa De Colombia

Universidad Cooperativa De Colombia

Universidad Cooperativa De Colombia

Introduktion

Den institutionella banan för Universidad Cooperativa De Colombia går tillbaka till 1958, då en grupp kooperativa medlemmar, ledda av bröderna Henry och Rymel Serrano Uribe tillsammans med Carlos Uribe Garzón, beslutade att satsa på att stärka solidaritetsekonomin och vidare särskilt till kooperativism, från bildandet av vuxna inom denna doktrin. För detta skapades Moses Michael Coady Institute för att hedra namnet på den kanadensiska kooperativa prästen, en pionjär för kooperativ utbildning i sitt land.

Vi är en multicampusinstitution för social egendom, vi utbildar människor med färdigheter att svara på världens dynamik, vi bidrar till konstruktion och spridning av kunskap, vi stöder landets konkurrenskraftiga utveckling genom dess organisationer och vi försöker förbättra livskvaliteten av samhällena, påverkade av solidaritetsekonomin som gav upphov till oss.

Platser

  • Bogotá

    Bogotá, Colombia

    Frågor