Keystone logo

University of Manitoba

A logo

Introduktion

Vår mission, vision och värderingar

UPPDRAG Att skapa, bevara, kommunicera och tillämpa kunskap, vilket bidrar till den kulturella, sociala och ekonomiska välfärd för befolkningen i Manitoba, Kanada och världen.

SYN Att ta vår plats bland ledande universitet genom ett åtagande att omvälvande forskning och vetenskap, och innovativ undervisning och lärande - unikt stärkas genom inhemsk kunskap och perspektiv.

VA SYFILIS För att uppnå vår vision, kräver vi ett engagemang för en gemensam uppsättning ideal. University of Manitoba värden: akademisk frihet, ansvar, Kollegialitet, rättvisa och integration, Excellence, innovation, integritet, respekt och hållbarhet.

Platser

  • 208 Administration Building MB R3T 2N2, , Winnipeg

Frågor