Brooklyn Law School

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Brooklyn Law Schools grundläggande uppdrag är att ge sina elever de kunskaper, färdigheter och etiska värden som behövs för en karriär i lagen. En väl avrundad juridisk utbildning utsätter eleverna för teori och juridisk doktrin och ger dem de praktiska färdigheter som förväntas av dem som advokater. För att uppnå sitt uppdrag har lagskolan skapat och fortsätter att skapa en gemenskap av utestående juridiska lärare och lärare och studenter som är bland de bästa och ljusaste.

Brooklyn Law School är dedikerad till att bidra till utvecklingen av vår förståelse av lag, rättsliga institutioner och samhället som helhet.

Brooklyn Law Schools fakultet producerar en imponerande arbetsgrupp, inklusive caseböcker, avhandlingar och artiklar i utmärkta tidskrifter. Fakultetens karaktär har väsentligt förbättrat lagskolans rykte i hela USA och utomlands.

Brooklyn Law School har mer än ett hundraår av erfarenhet av att träna eleverna för att engagera sig i lagspraxis.

Platser

New York

Brooklyn Law School

Address
Brooklyn Law School
250 Joralemon St, Brooklyn

11201 New York, New York, Amerikas förenta stater
Telefon
+1 718-625-2200

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium