Emory Law

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

År 1916 inrättade Emory University en lagskola med en lärare av stora lärare med examen från de mest ansedda institutionerna i tiden, ett bibliotek med över 5000 volymer och en klass av tjugosju studenter.

Idag kombinerar Emory University School of Law en praktisk och disciplinerad syn på studiet av lagen med ett åtagande att ge sina elever experimenterande lärande möjligheter som involverar dem i de olika och integrerade roller lagen spelar i vårt samhälle, samhälle och världen. Emory Law studentcentrerade fokus , innovativa program, externa fartyg och engagemang för vetenskaplig forskning säkerställer att våra studenter är beredda att omedelbart få konsekvenser efter examen.

Uppdrag

Genom stipendium, undervisning och fördjupning i världen och dess samhällen är Emory Law uppgift att:

  • Producera stipendium och utbilda studenter om lagens roll när det gäller att definiera och ta itu med sociala sjukdomar; struktureringskonflikt; utforma effektiva juridiska, politiska och marknadsinstitutioner; informera och begränsa regeringar; och minne om samhälleliga åtaganden.
  • Förbättra rättsstatsprincipen och de därmed följande fördelarna med ansvarsskyldighet, individuella rättigheter, social rättvisa, blomstrande marknader och ekonomisk utveckling.
  • Odla ledare som tjänar samhället genom roller i rättsväsendet, regeringen, juridisk utbildning, allmänintresselagstiftning, företag och advokatbyråer.
  • Förbered eleverna för en mängd olika karriärer och ständigt förändrade juridiska, politiska, sociala och marknadsförutsättningar genom att ge en rigorös utbildning som integrerar teori, doktrin och erfarenhetsinlärning.
  • Främja excellens genom att sträva efter mångfald av sin studentkår, fakultet och personal och genom att underlätta akademisk produktivitet och tvärvetenskaplig utbyte med universitetsmedlemmar, det bredare akademiska samhället i USA och utomlands och juristeriet.

Historia

Grundåren

Professor Herschel W. Arant och biskop Warren A. Candler, kansleren vid Emory University, strävat efter att skapa en lagskola som skulle ligga i förbindelse med de lagstadgade skolorna i nationellt erkända universitet, betona "etik och ideal för ett gammalt och hedervärt yrke , "och uppmuntra tjänsten av lagen.

År 1916 namngav Emory styrelse den nya skolan LQC Lamar School of Law. Lamar tog examen från Emory College 1845 och hade en framstående karriär som statsman, forskare och advokat. Den ursprungliga platsen (nu Carlos Hall) var en av de ursprungliga byggnaderna på Emory Quadrangle. Byggnaden, med en graciös central trappa och Georgia marmor fasad, designades av den ansedda beaux-arts arkitekten Henry Hornbostel. Tjugoåtta studenter inskrivna hösten 1916.

Under ledning av Samuel C. Williams, den första dekanen, var lagskolan den första i Georgien som beviljades medlemskap i Association of American Law Schools. American Bar Association klassificerade Emory som en "Klass A" -skola 1923. De enda andra skolorna i Sydostasien som hedrade med denna beteckning var University of Virginia och Washington och Lee University.

E. Smythe Gambrell, civilingenjör vid Harvard Law School, gick med i fakulteten 1924. Han tjänstgjorde på fakulteten till och med före andra världskriget och gav senare gåvan som möjliggjorde byggandet av den nuvarande lagskolan-Gambrell Hall, namngiven till minne av sina föräldrar.

Platser

Atlanta

Address
Clifton Road,1301
30322 Atlanta, georgien, Amerikas förenta stater

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium